Hem

Siaren som sover Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1147, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/siaren_som_saaver.html
är Bok
Publicerad år 1985
ISBN 91-970396-8-3
sidantal 112
Av Dénis Lindbohm
Publicerad av PSI-Cirkelns Förlag

Finns det något sådant som sanndrömmar? Kan man verkligen drömma om händelser som ännu inte har skett?

Alias: siaren som sover

normal

Till HTML av Kjell Gundersen


Omfång15x21 cm
OmslagChrissie
LayoutFörfattaren

normal

Innehåll

 • Varje väg har sin början
 • Vem är det som drömmer
 • Det stoff varav drömmar väves
 • De nakna och de klädda
 • Att ställa in själens klocka
 • Att beställa från självet
 • Förgiftad fågel kan inte flyga
 • Konstnären som målar drömmar
 • Det brukar kallas ödet
 • Som man ropar i skogen får man svar
 • Dock icke såsom jag vill
 • När verkan är sin egen orsak
 • Vägens slut är vägens början

normal

Baksidan

Finns det något sådant som sanndrömmar? Kan man verkligen drömma om händelser som ännu inte har skett? Är allting förutbestämt, styrt av orubbliga ödeskrafter, eller har vi en fri vilja?

1927 publicerade J W Dunne sin bok An Experiment With Time. 1946 utkom den på svenska med titeln Experiment med tiden. Utgående från gedigen forskning hävdade Dunne att sanndrömmar (precognition under sömnen) existerar, att denna förmåga ligger latent hos de flesta av oss, kanske hos alla, och att denna förmåga kan uppövas.

Dénis Lindbohm följde Dunnes anvisningar. han fick uppleva ett ökande antal sanndrömmar, beslöt att ändra på de framtider han drömde om, men fann det vara omöjligt.

Under årens lopp utvecklade han egna teorier om psykets och tidens natur. De presenteras utförligt i denna bok, tillsammans med instruktion hur man väcker och uppövar sin förmåga till precognition.