Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Society for Research in Rapport and Telekinesis Parapsykologisk organisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1249, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/sorrat.html
är Parapsykologisk organisation

Alias: society for research in rapport and telekinesis och sorrat

Detta är uppslagsordet för Society for Research in Rapport and Telekinesis. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Parapsykologisk organisation.

normal

SORRAT = Society for Research in Rapport and Telekinesis


normal

ESP-Kontakt med ett andligt väsen? Påståenden från SORRAT Richard Wiseman, John Beloff och Robert Morris vid University of Edinb

Den välkände parapsykologen Ed Cox har tillskrivit ESP-förmågor till ett andligt väsen som han hävdar kommunicerar med Society för Research in Rapport and Telekinesis, SORRAT. Cox hävdade att dessa väsen kunde forutsäga ordningen på forseglade ESP-kortlekar. Man fore slog forst en pilotstudie, men den avvisades av Cox. Han ville ha en mer formell uppläggning.

Man utformade då ett formellt experiment, med betoning på kontroller for att forhindra möjligt fusk från försökspersonen. Försöksledaren blandade slumpmässigt en ESP-kortlek ochnoterade ordningen. Dessakort förseglades och sändes iväg av Cox. De andliga väsendena försökte förutsäga ordningen på den forseglade kortleken, och Cox returnerade den förutsagda ordningen och den forseglade kortleken till forsöksledaren. Ordningen på korten jämfördes med ordningen forutspådd av väsendena.

De misslyckades på tre sätt. För det första kortleken returnerades inte till forsöksledaren vid den tidpunkt man fastställt fore experimentet. För det andra, när kortleken slutligen returnerades fick andarna bara 8 träffar. För det tredje, andarna sade sig ha formåga att paranormalt ändra ordningen på korten i en kortlek. När kortleken öppnade, var dock alla 25 kort i samma ordning som när de skickades iväg av försöksledaren.