Hem

Abduktion: Antalet bortförda

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 529922, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: Iamlenore

En del forskare tror att omkring 10 procent av befolkningen kan vara abductees.

Alias: abduktion: antalet bortförda

normal

Antalet bortförda

Dr Ron Westrum är en amerikansk sociolog med intresse för UFO, inte minst fall där människor sägs mot sin vilja ha tagits ombord på främmande rymdfarkoster. Westrum skriver i Mufon UFO Journal att antalet människor som förts bort till UFO är mycket större än man anat. Det torde röra sig om minst hundratusentals personer, kanske miljoner! Han har själv undersökt ett stort antal dolda fall (där de drabbade hemlighållit sin upplevelse). Westrum nämner att historieprofessorn David Jacobs, som också är starkt intresserad av UFO, misstänker att omkring 10 procent av befolkningen kan vara abductees, d v s bortförda till UFO. Han grundar sin uppfattning på frågor som han ställt till sina elever. - Alla bortförda är inte själva medvetna om vad de varit med om. En del av dem har fåtts att glömma; men minnena kan lockas fram genom hypnos.

Även om dessa siffror skulle vara överdrivna, har vi här, menar Westrum, ett mycket stort nutidsproblem. I USA finns i alla större städer stödgrupper för abductees.

Westrum understryker att ingen annan hypotes än besök av främmande varelser från världsrymden stöds av forskningen idag, Skeptiker menar att de bortförda är personer med livlig fantasi, men den hypotesen är svag, anser Westrup, liksom hypotesen masshysteri.

De bortförda är vanligt folk, inte sjuka och inte särskilt fantasifulla, vilka varit med om något egendomligt och skrämmande.

Westrum skriver att främlingarna, som besöker oss, inte är människor, utan tillhör en annan art. De betraktar oss tydligen som underlägsna, bryr sig inte om att kommunicera med oss, men utnyttjar oss som avelsdjur, experimentdjur eller på annat sätt, och vi har lika liten betydelse för dem som djuren har för oss.

En del personer med dessa upplevelser har framträtt i TV. De är ganska vanliga, lite tråkiga, människor. Vad de berättar har inte fått någon riktig genomslagskraft. Men, skriver Ron Westrum, vänta tills någon filmstjärna träder fram och berättar! Då kommer folk att reagera.