Hem

Anarkism Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428357, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Romanov
är en sorts Filosofi

Är en politisk filosofi som består av flera olika filosofier, där den gemensamma nämnaren är att man är mot Staten, alla former av förtryck och hierakier.

Alias: anarkism

normal

Anarkism enligt www.susning.nu

Anarkismen är en politisk ideologi. Ordet anarkism härstammar från grekiskans an archos vilket betyder ungefär utan härskare, utan herre. Grunden för den anarkistiska ideologin är att människan organiserar sig själv bäst utan hierarkiska institutioner såsom staten, näringslivet och liknande. Anarkismen förkastar exempelvis parlamentarismen.

På bilden ovan syns ett anarkistiskt A, ett A i en ring, en av flera anarkistiska symboler. En annan symbol för anarkism är den femuddiga svarta stjärnan.

Anarkister är emot alla former av organiserat förtryck? som t.ex. sexism, kapitalism, rasism, patriarkat, matriarkat, o.s.v.

Vissa anarkister anammar teorin om den såkallade förtrycksamverkan. Alla anarkister anammar inte denna teori, och många har en klar rangordning på vilka av de olika förtrycken som skall räknas som viktigast att bekämpa. Andra menar att de olika förtrycken hör intimt samman och inte kan skiljas åt utan måste motarbetas som klump. Denna gren av anarkismen är kraftigt influerad av postmodernismen.

Anarkismen anses vara en del av den frihetliga socialismen tillsammans med syndikalismen. Anarkisterna är den frihetliga varianten av vänstern precis som liberalerna är den frihetliga varianten av högern.

Anarki i betydelsen politisk ideologi är inte en synonym till kaos. Däremot finns det de som tror/anser att kaos utbryter då folk inte har någon ledare som styr över dem, en åsikt som inte delas av anarkisterna.

Olika former av anarkism:

Anarkismen kan indelas i två huvudtyper:

Kommunistisk anarkism - företräds främst av Peter Krapotkins arvtagare och är huvudsakligen centralelementet i det som idag kallas frihetlig socialism. Dess anhängare tenderar att framhäva gruppgemenskap exempelvis i form av syndikalistiska organisationer.

Individualistisk anarkism - företräds av Max Stirners och Pierre-Joseph Proudhons tankeverk. Denna sätter alltid den fria individens rättigheter och förmåga före alla gruppers rättigheter.

En grupp som kallar sig anarkokapitalister som förespråkar en kapitalistisk ekonomi. De anses dock inte av alla som anarkister i egentlig mening.

Anarkismen i Sverige:

I Sverige har anarkismen aldrig varit någon stor rörelse. Den viktigaste anarkistiska eller anarkistinfluerade organisationen är SAC, som räknar sitt ursprung till ungsocialisterna, det urspungliga socialdemokratiska ungdomsförbundet ur vilket det sedermera bröt sig ut och bildade ett eget förbund. SAC är en fristående fackförening som organiserar arbetare i alla yrkeskategorier.

Under inledningen av 2000-talet har de svenska anarkisterna utmärkt sig mest via våldsaktioner genom AFA. AFA anser sig själva inte vara någon anarkistisk organisation, utan ä rbaserade på en bred plattform som täcker in många ideologier.

Den äldre svenska rörelsens förmodligen viktigaste tänkare är Hinke Bergegren och ""[Albert Jensen]?, båda tidvis redaktörer för den anarkistiska tidningen Brand.

Kända anarkistiska tänkare:

William Godwin
Pierre-Joseph Proudhon
Mikael Bakunin
Emma Goldman
Peter Krapotkin
Max Stirner
Noam Chomsky
Ursula K LeGuin