Hem

PK i spel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 686, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/pk/spel.html
är Praktiserbart och Trobart

De har försökt upprepa tidigare gjorda försök att med PK påverka ett förlopp med inslag av tävling och lek.

Alias: pk i spel

normal

PK in a Competative Computer Game: A Replication

By Richard S Broughton and James R Perlstrom

ABSTRACT: Previously we reported two experiments that used a true RNG-based PK task embedded in a competitive game played on a microcomputer. Each experiment had a competitive and a noncompetitive condition. A subset of participants in both experiments produced a significant negative correlation between the participant's anxiety (as measured by a state anxiety inventory given immediately prior to playing) and the scores obtained in the PK game test. Participants reporting higher levels of anxiety obtained lower scores.

Here we report a third experiment of the same type. We predicted that participants who returned the Participant Information questionnaire would demonstrate the same negative relationship between state anxiety and game scores in the competitive condition. This prediction was confirmed (p=.048, one-tailed). An unanticipated finding was that this relationship was also observed (p=.013, two-tailed) int the noncompetitive game data. An overview of the entire experimental series reveals a consistent relationship between participant anxiety and PK games scores in the competitive condition.

En uppsats12 sidor. Det rörde sig om ett tärnings-spel med jättelika tärningar som kommer upp på skärmen.

Resultatet här lär att du bör icke vara upphetsat när du ska slå high-score. Det tycker jag mig själv märka. När jag spelar och går in i ett slags avslappnad konsentration så flyter allt bättre! Och dessa experiment visar att detta inte bara gäller psykologiskt utan att det har en direkt paranormal effekt.

Denna typ av forskning är av den billigaste typen man kan finna. Det är då inte någon slump att det är sådant som dominerar med den smala buddget som parapsykologerna får. Med mera pengar skulle vi kunna lära oss mycket mera om dessa intressanta fenomen!

Sista meningen i abstrakten syftar på att första experimentet med 50 försökspersoner inte gav signifikanta korrelationer på dessa punkter. Sådana saker beror på två saker: Vi känner till så lite om de variabler som inverkar på de paranormala fenomenen och dessutom så har vi inte resurser nog att göra tillräckligt omfattande experiment.


normal

Broughton & Perlstrom: PK in a Competitive Computer Game: A Replication.

De har försökt upprepa tidigare gjorda försök att med PK påverka ett förlopp med inslag av tävling och lek. John Palmer redogjorde för dessa försök när han gästade oss i augusti innan PA-kongressen, och de beskrevs i förra numret av PSSPR. De har utformat försök dar det gäller att med psykokinesi påverka en slumptalsgenerator, men uppgiften ingår i ett spel eller tävling som använder sig av en mikrodator. I varje experiment hade man vissa inslag med tävlingsmomentet, andra utan.

I två tidigare försök hade man funnit att personer med mer ängslan eller oro lyckades sämre an andra. I detta tredje experiment fann man samma samband, men det fanns både för de somhaft tävlingsmomentet och de som inte haft det. Den bild man fatt av dessa experiment ar att den osäkerhet personen känner strax innan han ska påbörja tavlingen tycks påverka om han ska lyckas bra eller dåligt, oavsett vilka instruktioner han får.