Hem

SQ Bok

Själens Intelligens

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 156762, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Själslig intelligens
Publicerad år 2000
ISBN 91-37-11451-4
sidantal 279
Av Ian Marshall och Danah Zohar
Publicerad av Forum

I boken beskrivs grunden för vår inneboende andliga intelligens. Det föreligger en nära analogi mellan kvantfysik och våra egna inre upplevelser och tankeprocesser.

Alias: själens intelligens och sq - connecting with our spiritual intelligence

normal

Baksidan

En hög SQ innebär att man har ett syfte med och en klar vision av sitt liv. Man använder hela sin potential och ser möjligheterna i varje ny situation. Själens intelligens ger oss en djupare känsla för livets mening och vår plats i universum.

Vid sidan av IQ, vår intellektuella intelligens, och EQ, vår emotionella intelligens, har vi SQ, själens intelligens. SQ är något unikt för människan och en förutsättning för andliga och religiösa upplevelser, för vår längtan och våra drömmar.

I boken beskrivs grunden för vår inneboende andliga intelligens. Det föreligger en nära analogi mellan kvantfysik och våra egna inre upplevelser och tankeprocesser. Människor från olika kultuer och olika tidsdåldrar har en gemensamt andligt arv. Författarna låter lotusblomman symbolisera vår medvetna personlighet. Runt centrum, vårt innersta, har lotusblomman sex kronblad som motsvarar olika personlighetstuper eller olika delar av vår personlighet. Dessa personlighetstyper har bland andra Jung en gång definierat och man kan även dra paralleller till chakrasysmetet, grekisk mytologi, astrologi, de kristna sakramenten m.m.

Författarna har utarbetat frågeformulär som hjälper läsaren att höja sin SQ och de bidrar generöst med sina egna och andras upplevelser. Själens intelligens ger oss alla en möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv.