Hem

Teorin att abduktanter är fantasibenägna människor Psykologisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549682, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Psykologisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Teori som menar att abduktanter skulle ha en livligare fantasi än andra människor.

Alias: teorin att abduktanter är fantasibenägna människor

befäst

Har abduktanter en fantasibenägen personlighet?

Många forskare har funderat kring om abduktanter är s.k fantasibenägna människor. Med fantasibenägen menar de personer som har en ovanligt stark och levande föreställningsförmåga. De har en fallenhet för att dagdrömma mycket och fantiserar mer än genomsnittsbefolkningen. En fantasibenägen människa ljuger inte medvetet, men är så lättpåverkade av influenser utifrån och har en sån livlig fantasi så att de snarare kan fabricera historier som de själva tror på. Man kan också uttrycka det som ett slags självbedrägeri.

Vad gäller abduktanter och fantasibenägenhet så visar forskningen på motsägelsefulla resultat. Enligt vissa psykologiska undersökningar har abduktanter en större benägenhet att fantisera än den övriga populationen, men åter andra undersökningar redovisar inga skillnader alls på den punkten. Enligt somliga undersökningar har många abduktanter upplevt andra ovanliga och märkliga fenomen i sina liv, förutom bortföranden. De kan handla om t.ex. möten med änglar eller spöken. De kan ha varit med om ut-ur-kroppen-upplevelser, astralresor, resor till andra dimensioner etc. Detta skulle då enligt dessa forskare vara ytterligare bevis för att de har fantasibenägna personligheter.

Man kan förstås fundera kring vad som orsakar vad i dessa fall. Om en människa skulle bli bortförd av främmande varelser på det sättet som abduktanter i allmänhet berättar, så torde dessa upplevelser få effekter på både människans personlighet och syn på livet. Kanske höjer dessa möten deras öppenhet för det ovanliga och konstiga, vilket i sin tur ökar deras fantasiförmåga. På samma sätt kanske dessa möten kan höja en persons mottaglighet för paranormala fenomen så som dimensionsresor, möten med änglar etc.