Hem

Disclaimer för Gtn

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 870, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/gtn/disclaimer.html
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Att Gtn är en teori som har ett ständigt flytande svar som ändras vid eventuella nya säkrade uppgifter.

Alias: disclaimer för gtn

normal

Min Gt (grundelementsteori) är inte vetenskaplig i traditionell mening. Det är inte en hypotes. Det är inte heller en vetenskaplig teori. Det är en spekulation. Jag har försökt att finna en förklaring till de paranormala fenomenen som verkar existera.

Eftersom det inte finns några vetenskapliga teorier som förklarar de paranormala fenomenens naturlagar, har jag att välja mellan att antingen inte ha några teorier alls på den punkten, eller att spekulera. Jag har inte funnit någon teori som kunnat förklara fenomenen på ett mera trovärdigt sätt än vad jag har gjort. Skulle jag finna någon som har en bättre förklaring för någon del av de paranormala fenomenens funktion, ser jag givetvis till att uppdatera min teori.

Anledningen till att jag började utveckla dessa teorier var att jag i min barndom, påverkad av mina drömmar, levde i en magisk värld. Jag gillar parapsykologin främst av sago-romantiska skäl. Detta är å andra sidan inget motargument mot existensen av psi. Forskningen på området idag har en väl utvecklad metodologi.

Jag anser att spekulationer är nödvändiga för att driva vetenskapen framåt in i nya områden. Dessa tankar har jag utvecklat i något jag (för att undvika missförstånd) kallar B-metoden.