Hem

EEG under ESP

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 916, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/eeg/esp.html
är Praktiserbart

Man använde i detta försök en ny teknik där man får topografiska hjärnkartor med färger, kartor med höjdkurvor som visar mätningar av det elektriska fältet runt huvudet.

Alias: eeg under esp

normal

Hur aktiveras hjärnan i ett ESP-försök

- ett experiment med bl. a. Olof Jönsson? - Topografisk hjärnkarta på en person med hjälp av ESPerciser: en metodologisk demonstration och en undersökande analys av Norman Don, Bruce McDonouugh och Charles Warren, Kairos Foundation and University of Illinois

Man använde i detta försök en ny teknik där man får topografiska hjärnkartor med färger, kartor med höjdkurvor som visar mätningar av det elektriska fältet runt huvudet. Man mätte EEG från nitton ställen, och kunde på det sättet se hur frekvenserna i hjärnan förändrades vid psi-försök. Försöksperson var Olof Jönsson. Han genomforde 288 forsök, med 12 serier a 24 försök, på en ESPerciser, ett databaserat psi test system. Det gjordes som en upprepning av ett tidigare Iyckat experiment med samma forsöksperson, men med tillägget att man nu också mätte EEG.

Resultatet totalt sett var slumpmässigt, men i första serien var det extremt högt (12 träffar av 24), och i den femte var det lågt, 2 träffar av 24. Detta antyder möjligheten att psi var verksamt under experimentet, även om det var på fel sätt.

Man fick topografiska hjärnkartor vid vart och ett av de fem serierna, och som allmän slutsats såg man att kartorna över serier med träffar visade en stigning i theta, al fa och beta-banden , med ett minimum av kraft vi d den vänstra delen av huvudet som stiger till ett maximum vid den högra. I kontrast till detta tycktes kartorna för serien med bommar ha mönster som visade motsatsen till kartan med träffar, dvs mer kraft på vänstra sidan av huvudet än den högra. Kartorna av de tre serierna med slumpresultat visade ingen motsvarande kurva. Det var alltså varken maximum eller minimum vare sig till höger eller vänster.

Under forsöken visar kartorna vilka delar av hjärnan som är aktiverade, aktuella frekvenser, och kraften vid dessa frekvenser. Sådana kartor integrerar en massa information till grafiska kurvor som gör det mycket lättare att forstå hjärnans funktion. Topografiska kartor börjar bli mycket viktiga for forskning och kliniska tillämpningar.

ESPerciser är ett datakontrollerat psi testnings system, utvecklat vid Psychophysiological Pesearch Laboratories. Det uppfyller allmänt accepterade standards for metodologisk exakthet när det används på rätt sätt.

I denna uppgift visas grafiska bilder på en video. Målen och lockbetet väljs slumpmässigt av en slumpgenerator, och registreringen av forsökspersonernas svar är helt automatisk. Uppgiften omfattar betingelser för både prekognition och clairvoyance, betingelser som ger möjlighet för forsökspersonerna att också avge bedömning om de tror på resp gissning.

Forskargruppen tror att detta är den forsta publicerade psi-studien som använder en topografisk kartläggning av olika frekvensområden. Kartorna antyder kvalitativt att forekomst av psi-träffar, bommar och slumpnivå har nära samband med topografiskt energimönster vid vissa frekvenser som registreras påhuvudet. Man gjorde enstatistisk analys av EEG medmätningar på två ställen. Den stödde de skillnader som observerats på de topografiska kartorna.

Även om dessa resultat är preliminära, så visar de vad topografiska hjärnkartor kan bidra med i psi-forskningen.

Även om topografiska EEG-kartor ger en hel mängd information på ett integrerat och lätt forståeligt sätt finns det just nu ingen allmänt accepterad metod som kan fastställa den statistiska signifikansen av en hel topografisk karta.