Hem

Luktviol (Viola adorata) Magisk växt, Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491887, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Magisk växt och Ört

Luktviol är en flerårig, kal till något hårig ört som har långa rotslående utlöpare och ofta bildar stora bestånd.

Alias: luktviol (viola adorata), viol och viola odorata l

normal

N. Martsviol.
Luktviolen är hos oss mest känd som planterad, och dessutom äro de blommor, som salubjudas här i norden, till stor del importerade från utlandet. Som vild finner man denna växt här och där på gräsplaner i parker och trädgårdar; den har då mindre blommor och blad och svagare lukt än den odlade, och är otvivelaktigt endast förvildad, ty genom sina långa liggande och rotslående skott är den i stånd att flytta sig och utvidga sina bestånd. Fullt inhemsk anses luktviolen dock vara i lundar på Öland och på ett par ställen i Skåne, t. ex. Kullen.

Denna art har, liksom Viola hirta (följande nummer), sina blommor på långa skaft direkt från bladrosetten, eller med andra ord enblommiga stänglar, ej bladig stjälk. En del blommor äro dock kleistogama, fig. 2-4, och mycket kortskaftade; dessa utmärka sig därigenom, att deras korta skaft kröker sig med fruktanlaget mot jorden, och deras frukt, fig. 5, som vanligen antager violett färg, mognar invid marken, dold under rosettbladen i de täta bestånden eller t. o. m. delvis nedgrävd i växplatsens lösa eller något fuktiga mylla. (Så även hos V. hirta.) De växter, som sålunda hava två slags frukter, det ena slaget uppe i luften, det andra mer eller mindre nedsänkt i marken, kallar man amfikarpa. (I vår flora förekommer amfikarpien någongång även hos harsyran, nr 219.) Hos Viola odorata och hirta är dock amfikarpien ej fullt tydlig, emedan även de långskaftade blommornas frukter slutligen sänka sig till marken, där de långsamt öppna sig och avlämna sina frön. Man inser lätt, att dessa växters fröhus måste sakna den slungmekanism, som beskrivits å sid. 181. I stället bortföras fröna av myror, för vilka det tjocka, vitglänsande fröskaftet, fig. 6, som innehåller en fet olja, tjänar som lockmedel (jfr de myrmekofila nr 103, 186, 222 m. fl.).


normal

Violen är älvdrottningens blomma. Den verkar tilldragande på alla naturandar, och kan för att uppväcka större förmåga till telepati och kommunikation med dem. För att aktivera större förståelse för naturandar, så är det effektivt att smörja in en droppe violdoft på pannan, innan meditationen.

Källa: Ted Andrews; Konsten att möta och arbeta med andliga guider.

normal

Violens magiska gåva till Dig

Visar värdet och skönheten i att vara skygg och sårbar.
Bär med Dig blomman i en tygpåse i fickan för att dra till Dig tur, och för att Dina drömmar ska bli sanna.
Ingår i Violritual, och som ingrediens i Ömhetsbrygd.
Slemlösande och lindrande vid rethosta.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.