Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Martinism Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 388283, v3 - Status: normal.
är Grupp

Martinez de Pasqually grundade i Frankrike 1758 ett ordenssällskap med frimuraranknytning: L'Ordre des Chevaliers Macons Elus Cohens de l'Univers (Elu Cohen).

Alias: martinism

Detta är uppslagsordet för Martinism. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Grupp.

normal

Pasqually förenade judisk och kristen mystik, samt vissa element från renässansteurgin. Louis Claude de Saint Martin upptogs i Elu Cohen på 1760-talet och var under en tid Pasquallys sekreterare. I början av 1770-talet lämnade han Elus Cohen för att studera den lutherske 1600-talsteosofen Jakob Böhme. Saint Martin skrev flera böcker under pseudonymen Philosophe Inconnu. Kretsen som samlades kring Saint Martins undervisning påstås ha mottagit en slags bön med handpåläggning, för att vägleda dem på mystikens väg (jfr upptagningen i en muslimsk sufi-tariqh). Denna initiation sägs ha förts vidare från person till person i flera generationer, varpå bl a Gerard Encausse (Papus) blev initierad. Han samlade vid 1880-talets slut några martinister och bildade en mer formaliserad Martinistorden, med tre graders receptionsritualer osv. Senare tillkom en fjärde, administrativ, grad. Under mellankrigstiden splittrades Martinistorden i flera grenar. Två av grenarna kom att kräva frimureriets mästargrad (martinismen hade tidigare inte varit relaterad till frimureriet). En gren kom att intressera sig för synarkin, och har stått de gnostiska kyrkorna nära. Ytterligare en annan gren kräver medlemskap i AMORC. Riktningarna har senare förgrenat sig ytterligare till ett oöverskådligt myller av martinistordnar. Försök har på senare tid gjorts i USA att återförena splittrade grenar i AMO. Det återstår att se om försöket lyckas.