Hem

Sex i Pentagram Pentagram-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86857, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Upplevbart och Pentagram-sviten

Den fysiska gruppen såsom familjen, arbetskollegorna eller den egna fysiska kroppen

Alias: sex av brickor, sex brickor, sex i brickor, sex i mynt, sex of pentacles och six of pentacles

normal

Sex i Pentagram

Sex i Pentagram symboliserar fysisk harmoni, god hälsa, trivsel, skönhet, generositet, familjen, arbetskamrater och att kunna ge och ta emot materiella ting, men också att man kan vara lättpåverkad av andras krav.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Mannen som delar ut pengar kan vara en symbol för generositet, men samtidigt har han makten att välja vem som ska få ta del av den, och vem inte. Detta kan tolkas som sexans egenskap; att bestämma vilka som ska få vara med i gruppen, och vilka som inte får det.

Sexorna står för motsatsernas dragningskraft, naturens strävan efter harmoni, skönhet, kärlek, trofasthet, ansvar, kultur, förälskelse, rymdens sex riktningar (öster, väster, söder, norr, uppåt och nedåt), att ge och ta, gemenskap, samarbete, solidaritet, grupptillhörighet och kamratskap, men också grupptryck, beroende och risken att bli utnyttjad.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.