Hem

Vril

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 408, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/vril.html
är Trobart och Praktiserbart

Folket Vril-Ya, var skapta med en mystisk och enorm kraft som gjorde dem oberoende av alla slags maskiner och andra av civilisationens påfund.

Alias: vril

normal

Okänd förfatare...

1875 publicerade en engelsk Lord vid namn Lytton en novell han kallade The Coming Race. Där beskrev han ett utomjordiskt folk som hade slagit sig ner på vår planet och byggt upp en värld under vår egen. Folket Vril-Ya, var skapta med en mystisk och enorm kraft som gjorde dem oberoende av alla slags maskiner och andra av civilisationens påfund. Då huvudpersonen i boken ska förklara den kraften Vril (mycket lik den Nietzscheanska viljan, Crowleys sanna vilja) är elektricitet det närmsta han kommer. För han säger att det inte finns något ord i något mänskligt språk som förklarar det bättre. Han vidrör också magnetism och galvanism.

Novellen blev en stor succé i ockulta kretsar, då kraften var (och är fortfarande) något som alla ockultister arbetar för. Precis som det efter H.P Lovecrafts Necronomicon-myter uppstod magiska ordrar, arbetande med necronomicons mörka cermonier, uppstod efter den kommande rasen flera magiska sällskap som arbetade med Vril kraften. Den magiska ordern Luminous Lodge, som tidigare blandat den svenske ockultisten Emanuell Swedenborgs idéer med jacob Böhmes (erkänd alkemist och kabbalist), bytte nu namn och kallade sig The Vril Society och hängav hela sin aktivitet till att lära sina elever att bemästra kraften. Lyttons novell innehöll enligt medlemmarna i The Vril Society vissa ockulta sanningar, som enbart kunde ses av en invigd.

Medlemmarna trodde att det fanns ett underjordiskt rike - Agharthi, där en övermänsklig ras bara väntade på att ta sig upp och ta över efter människornajorden.

Enligt den ryske upptäcksresanden Ferdinand Ossendowski, fick 1890, ett tempel i yttre Mongoliet besök av en märklig varelse som sade sig ha uppstigit ur sina inre domäner. Varelsen kallade sig hela världens konung och sägs strax före andra världskriget ha förutspått ett kommande halvt århundrande fyllt av lidande och destruktion varpå en tid av fred skulle vagga världen i sin dvala och sedan tillslut ett enormt krig skulle skaka Jorden och folket från Agharthi skulle resa sig från sina hålor i underjorden och överta Jordens yta.

...

MacGregor MAthers - Golden Dawn-ledare, skrev att han var i kontakt med dessa världens visa män som han beskrev som människor levande här på Jorden men som hade gåvan av en fruktansvärd övermänsklig kraft. När man var i kontakt med dem, beskrev Mathers, en kraft så fruktansvärd att han jämförde den med stöten man skulle få om man var nära en blixt under en stormig ovädersnatt - uppleva samma svårighet att andas...

Sådan var kraften av världens visa män.