Hem

Ande och Natur Bok

En nödvändig enhet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1024, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/ande_och_natur.html
är Bok
Behandlar Dd och Filosofi
Publicerad år 1979
ISBN 91-78-68-058-1
sidantal 323
Av Gregory Bateson
Publicerad av Symposium
är översatt av Carl G Ljungman

Denna bok utgör ett livfullt utforskande av det mönster som binder samman levande varelser på vår planet.

Alias: ande och natur

normal
Omfång15x21 cm
OriginaltitelMind and Nature - A Necessary Unity
TillägnadNora, Vanni, Gregory, Emily Elizabeth

normal

Förord

- Stewart Brand

En av anledningarna till att jag fortsätter att ägna uppmärksamhet åt Gregory Batesons tänkande och verksamhet är att hans idéer ständigt lägger sig i nya veck ovanpå varandra med den sammansatta sötman hos en själslig baklava ""[söt, turkisk bakelse] och under tiden uppenbarar nya tillämpningar ... En del människor jag känner anser att Bateson är vanvettigt dunkel. En hel del av dessa fann honom senare vanvettigt tydlig, och de började uppmärksamma honom. Jag känner inte till någon som slutat ägna honom uppmärksamhet när de väl börjat. Det är sällsynt i dessa tider av intellektuella och andliga impulsköp.

Gregory Bateson (1904-1980), internationellt känd inom antropologi, biologi, psykiatri och samhällsvetenskap, sammanfattade strax före sin död sitt livsverk i boken Ande och Natur. Här gör han ingenting mindre än förser oss med ett nytt sätt att tänka på världen runt omkring oss. Vi måste, säger han, lära oss att tänka som naturen tänker, om vi skall kunna lära oss att leva i harmoni med våran planet. Och i den mån vi är en andlig process, i samma mån måste vi vänta oss att den naturliga världen visar en typ av andliga drag.

Västerlandets kvantitativa tänkande (det slags tänkande som alltför ofta leder till filosofin att större är bättre) är i själva verket onaturlig, eller står i motsats till naturens ordning; vi måste avlägsna oss från detta tänkande och börja gräva djupt ner i de verkliga mönster som kännetecknar världen omkring oss.

Kring dessa teman har Bateson vävt en av de mest fascinerande, tankeväckande och verkligt viktiga diskussioner som hittills publicerats om människans villkor. Som den lysande pedagog han är, har Bateson fyllt sin bok med fängslande exempel från naturens värld som han så väl känner. En krabbas klo blir till en lektion i naturens symmetri. Snabeln på en elefant bildar utgångspunkt för en diskution av de roller som sammanhang och funktioner spelar inom naturen och vårt tänkande.

Denna bok utgör ett livfullt utforskande av det mönster som binder samman levande varelser på vår planet.

Innehåll

  • Författarens tack

1. Introduktion

Det påminner mig om en historia

2. Varje skolpojke vet
3. Mångfaldiga versioner av världen
4. Kriterier på andliga processer
5. Mångfaldiga versioner av relationer
6. De stora stokatiska processerna
7. Från klassificering till process
8. Vad är det med det då?
  • Appendix: Tiden är ur led
  • Ordlista
  • Gregory Bateson 1904-1980

Baksidan

- Rollo May

Detta är en bok som kännetecknas av förvånansvärd vishet och djupa insikter. Den skulle kunna ha en varaktig inverkan på vår värld, nu och i framtiden.

- Jean Huston

Vilken storslagen fest detta är - att en av vår tids djupaste och mest intressanta tänkare skriver en av de mist originella böcker. Att läsa Ande och natur innebär att vända ett blad i sin förståelse av verkligheten. Det innebär att förvärva nya redskap åt tanken för att skingra 700 år av kunskapsteoretisk dimma. De samhälleliga implikationerna är enorma. Batesons insikter om hur vi utvecklas resulterar i utkast som innebär totala förändringar vad gäller vetenskap, utbildning och de flesta samhällssystem. Det är en bok som man bör läsa under resten av sitt liv.

- R D Laing

En djupt tankeväckande reflexion över det vetenskapliga sättet att betrakta och först oss själva av en av de viktigaste moderna förgrundsgestalterna inom biologi och antropologi.