Hem

Den nya världsordningen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 620048, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: sm7wyy

Maktelitens strävan efter att avskaffa alla länder och införa en centralt styrd världsregering.

Alias: den nya världsordningen, nwo och the new world order

normal

Den nya världsordningens mål är alltså upprättande av en
totalitär världsregering. För att uppnå detta ändamål har frimurarledningen hittills steg för steg vidtagit följande:

1. Skaffat sig fullständig kontroll över penningmarknaden
med hjälp av frimurarfamiljerna Rotschild, Warburg, Schiff, Rockefeller, Soros m fl.

2. Utövat inflytande över massmedierna
med hjälp av frimurarna William Randolph Hearst, Adolph Ochs,
Silvio Berlusconi, Rupert Murdoch m fl

3. Inrättat kontroll över den politiska apparaten
med hjälp av Grand Orient-frimureriet i Frankrike, Italien, Latinamerika, Ryssland, Östeuropa och på andra håll.Georges Pompidou, Dean Rusk, Walter Mondale, Franz-Joseph Stauss,
Willy Brandt, Bruno Kreisky och många andra ledande politiker.

4. Låtit sprida ett motbjudande utbud av underhållning i form av våldsfilmer, pornografisk hårdrockmusik, propagerat hårt för sporttävlingar. (enbart fotbollens vansinne skördade 300 offer under 1980-talet, år 1969 orsakade fotbolls-VM ett krig mellan Honduras och El Salvador, vilket varade i 100 timmar och kostade 6000 människor livet, 50.000 miste sina hem).

Frimurarna startade Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, Warner Brothers Fame och Hollywood kontrollerades redan på 1930-talet av frimurarbankhusen Kuhn, Loeb & Co och Goldman Sachs.

5. Ansträngt sig att göra så många ungdomar som möjligt beroende av droger.
Det som kallas ungdomskultur är det värsta brottet mot ungdomen. Frimuraren George Soros propagerar för legalisering av drogerna. Grand Orient gynnar maffians narkotikasmuggling. CIA har med frimurarledarnas goda minne sysslat med narkotikasmuggling från Vietnam och distribuerat drogerna bland ungdomar på gatan.

6. Spridit andlig förvirring genom olika destruktiva eller vilseledande kulter och sekter.
Exempel på detta är den humanistiska rörelsen, Mormonkyrkan, Jehovas vittnen...

7. Framkallat arbetslöshet och ekonomiska kriser.
T ex genom börskraschen på Wall Street i New York den
24 oktober 1929.

8. Anstiftat krig, revolutioner och beväpnade konflikter samt stött terrorism.
Frimurarna anstiftade bl a två världskrig, koreakriget och vietnamkriget. Frimuraren Jacob Venedy (1805-1871) var t ex en av ledarna av den revolutionära femtiokommittén som grundades i Frankfurt av Main i mars 1848. Venedy kallades kommissarie. Han ledde upproret i Berlin den 18 mars 1848. Logen P2 hjälpte att bilda terrororganisationen Röda briga-derna år 1969.

9. Upprätta totalitära regimer på olika håll
t ex i Rysslad hösten 1917 och i Kina hösten 1949.

10. Slutligen vill man förvandla FN till en totalitär världsregering.
Vid FN finns som tidigare nämnts redan en kommission för införandet av en världsregering.