Hem

Muhammed enligt Sun Myung Moon

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 624906, v4 - Status: normal.
enligt Sun Myung Moon

Text som Muhammed ska ha sagt enligt denna religion.

Alias: muhammed enligt isa bn maryam, muhammed enligtisa bn maryam och muhammed enligt sun myung moon

normal

Andligt budskap från Profeten Muhammed

VAD VÄNTAR NI PÅ?

Mitt namn är Muhammed.

Allah är mitt vittne att jag lämnade en klar profetia om Återkomsten av Isa bn Maryam [Kristus].

Isa kommer med något nytt. Jag sa aldrig att det inte kommer någon uppenbarelse efter mig. Varför sa jag att ni skall bli befriade från bön? Varför sa jag att han kommer att förena religionerna centrerat på Gud genom överlåtelse. Allah’s vilja måste ske på jorden.

Jag lämnar er i frid, men förmedla mitt budskap till den muslimska världen. Jag är beredd att tala till vem som helst av dom som behöver mig nu.

Ni svek mig genom att gömma en del av min uppenbarelse. Ni skall berätta allting för dom. Finn mina instruktioner och berätta igen att de måste ha Moon som sitt böne-centrum , att de måste be i Moons namn.

Berätta för dom att Moon är den enda som får ge dom äktenskapspartner. Jag lämnade ett budskap i Koranen om detta Heliga Äktenskap.

Se på Heung Jin Nim (Moons avlidne son) och Jesus? Fick de gifta sig i sin livstid?

Var snäll och förkunna för den Islamiska världen att jag kom som en förberedare för mitt folk att acceptera Isa bn Maryam vid hans Återkomst. Att jag fullbordade min mission genom att föra dom in i ljuset. Utifrån Guds nåd, så valde Han mig att vara en förberedare för den som kan vinna och bära Isa’s mission.

Säg dom att Koranen är inte fullständig. Säg dom att jag inte kommer tillbaka. Säg dom att vi är profeter av samma moder, att vår religion är en, och att det inte är någon skillnad på mina lärjungar och judarna och kristna. Säg dom att nu är tidpunkten för den verkliga Messias på jorden.

Därför måste de följa honom. Säg dom att följa Moon för deras egen och vår skull.

Säg dom att de är en brygga av enhet mellan den kristna och den muslimska världen. Att de inte skall skämmas att förena sig med kristna. Genom deras ansträngning, så kommer hela den kristna världen att förena sig med den muslimska världen.

Många av er vet inte att satan är en verklig varelse, på samma sätt som Gud är. Broder Moon byggde inte detta tempel på en natt. Utan vi är alla stolta över honom eftersom han lyckades med vad vi inte kunde lyckas med. Han stod i vår position och kände plågorna av våra misslyckanden och bar vår mission. Prisa honom som vann seger för oss och för världen.

Skynda er till hans hjälp: låt inte er vara bland förlorarna av denna Välsignelse. Vad väntar ni på? Om det inte var för Frälsarens närvaro, så hade ni alla varit krossade!

Å Nya Jerusalem! Vad väntar du på?

Ni muslimska bröder måste buga i bön inför Broder Moon.

Broder Moon har kommit för att återskapa mänskligheten inför Gud. Men se! ni vet inte vem han är!

Använd den visdom som givits er och förena muslimer och kristna.

Detta är er uppgift, och ni måste göra det med livet som insats.