Hem

Profetior om Rainbow Warriors Profetia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 471680, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Profetia

En indiansk framtidsvision, ett folk av alla de färger som ska rädda Jorden.

Alias: profetior om rainbow warriors och rainbow warriors

normal

Cree profetia om Rainbow Warriors

Förra århundradet hade en gammal vis kvinna, vid namn Eyes of Fire, från Creeindianerna en framtidsvision. Hon profeterade att en dag, pga den vite mannens girighet, ska komma en tid, när jorden kommer att vara förstörd och utarmad, skogarna kommer att var förstörda, fåglarna att falla från luften, vattnet att bli nedsvärtat, fiskarna att bli förgiftade i floderna och träden kommer inte längre att finnas, mänskligheten som vi kommer att uppleva den kommer att göra allt utom att upphöra existera. Det ska komma en tid när alla de som bär med sig kunskaper och sedvänjor från stammarna, de som kan de gamla legenderna, historierna, kulturella ritualerna och myterna kommer att behövas för att återställa vår hälsa och göra jorden grön igen. De kommer att vara mänsklighetens nyckel till överlevnad, de var Warriors of the Rainbow. Det ska komma en dag av uppvaknande,när allt folk från alla stammar kommer att bilda en Ny Värld av Rättvisa, Fred, Frihet och igenkännande av den Stora Anden (Great Spririt).

normal

Hopi Profetia

När jorden är döende ska en ny stam i alla färger och av alla läror uppstå. Den här stammens namn skall vara The Warriors of the Rainbow och den ska sätta sin tilltro till agerande, inte ord.

normal

Sioux Pofetia

Det ska komma en tid då jorden är sjuk och djuren och växterna börjar . Då kommer Indianerna att återfå sin själskraft och samla folk från alla nationer, av alla färger och läror för att förenas i kampen för att rädda jorden.

The Rainbow Warriors.

normal

The sun rose on a magical new day...
Over the whole earth they came,
The people of every colour,
Sister, Brother, Father, Mother
Traveling over many a land
People of the Rainbow
Children of the Way,
with a fresh glow
Finding their way
Star within...
More and more joined,
a song for the soul...
A new way to live,
A new way to see,
It happened this way...
And a new song,
It came from within
If you can find the Star,
Within then you will find...
What is... What was...
And what will be... you see,
It happened this way...
from within,
The people of the Way
The Rainbow Tribe...