Hem

Själskärlek Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 473821, v2 - Status: normal.
är Bok
Publicerad år 1997
ISBN 91-88602-74-5
sidantal 268
Av Sanaya Roman
Publicerad av Isis förlag

En bok om att väcka sitt hjärta

Alias: själskärlek

normal

Baksidetext

Att skapa en starkare kontakt med din själ och väcka hela ditt hjärta kan vara en av de viktigstte och mest omvälvande inre resor du någonsin kommer att göra. När hela ditt hjärta är öppet kan du ta emot allt din själ har att ge, i form av inre mod, styrka, klarhet och livsglädje. All den kärlek du någonsin behöver finns inom dig, den väntar bara på ett tecken att få blomma ut. Den inre resan som informationen i boken tar med dig på börjar och slutar med kärlek, för kärleken är den starkaste kraften i universum. (ORIN).

Materialet till denna handbok i att ta kontakt med sin själ och öppna sitt hjärta har Sanaya Roman fått av Orin, en vis andlig lärare.

Att läsa boken är att ge sig ut på en inre resa. Första anhalten är ett möte med din själ. På själsplanet, den plats där alla själar lever, möter du din själ och finner att dess styrka, klarhet ljus och kärlek tar en större plats i ditt liv.

Du förenar dig sedan med din själ för att väcka tre olika hjärtcentra, något som öppnar dig för en större kärlek till dig själv och andra. Du arbetar tillsammans med din själ för att uppväcka själskärlekens rofylldhet, helhet och förening med allt-som-är, transformera negativ energi och släppa alla former av maktkamp. Du är sann mot dig själv, sänder ut din själs magnetiska och villkorslösa kärlek och drar på så sätt till dig mer av allt som är gott i världen.

Resan går vidare och tillsammans med din själ transformerar du dina relationer till olika människor i ditt liv, så att de blir harmoniska och meningsfulla. Du får också veta hur du finner och uppfyller det högre syfte som finns för dessa relationer. Du löser upp allt som står i kärlekens väg, undersöker de universella lagar som ligger till grund för alla förhållanden coh finner nya sätt att ge och ta emot kärlek. Du får också lära dig hur man drar till sig en själskamrat och andra betydelsefulla människor i livet.

Slutligen lär du dig att transformera ditt förhållande till större grupper av människor, t ex vänner, familj, kollegor och andra grupper. Du förenar dig med andra själar i en åkallan till de verkligt stora andliga mästarna som lever långt upp i de högre dimensionerna, och ber dem sända de mängder krälek som behövs för att öppna mänsklighetens hjärta helt och hållet.

I själskärlek lär du dig finna, uppleva och arbeta med kärlekens kraft.