Hem

Gudom Intelligent Agent, Ickefysisk livsform

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 9866, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Nattfursten
är en sorts Intelligent Agent , Ickefysisk livsform , Trobart och Upplevbart

En gudom kan vara könlös, maskulin eller feminin.

Alias: gudom och gudomar

< N >

Här listas de gudomar som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 405 gudomar

namu
Gudinna, Sumerisk gudom
Modergudinnan som födde jorden och himlen i den sumeriska mytologin.
nataraja
Indisk gudom, Gud
Inom hinduismen gud över världscykeln som råder över födelse - död - återfödelse.
naunet
Egyptisk gudom, Gudinna
Urvattengud. Kvinnlig motsvarighet till Nun.
nechbet
Gudinna, Egyptisk gudom
Egyptisk skyddsgudinna från staden Nechbeb (el-kab).
neith
Modergudinna, Egyptisk gudom
Himlens, hantverkets och visdomens gudinna.
nekhbet
Gudinna, Egyptisk gudom
Egyptisk gamgudinna i Övre Egypten
nemain
Krigsgudinna, Keltisk gudom
Keltisk krigsgudinna.
nemesis
Grekisk gudom, Gudinna
Den straffande rättvisans men även hämndens gudinna.
nephtys
Egyptisk gudom, Gudinna
I egyptisk mytologi överraskningarnas, systrarnas och barnmorskornas gudinna.
neptunus
Havsgud, Romersk gudom
Havets gud enligt den romerska mytologin.
nergal
Sumerisk gudom
Underjordens gud som spred pest och förstörelse omkring sig, enligt den sumeriska mytologin.
nernvik
Gudinna
Gudomlig modersgestalt och havets ande hos de kanadensiska och grönländska inuiterna.
nerthus
Van, Gudinna
Moder- och fruktbarhetsgudinna i äldre fornnordisk religion.
nikar
Dödsgud, Krigsgud, As
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
nike
Bevingat väsen, Gudinna, Grekisk gudom
Segerns gudinna.
nikud
Dödsgud, Krigsgud, As
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
ninhursag
Gudinna, Sumerisk gudom
Modersgudinnan som är jorden personifierad, enligt den Sumeriska mytologin.
ninsar
Gudinna, Sumerisk gudom
Växtlivets gudinna i den sumeriska mytologin.
njord
Fruktbarhetsgud, Van, Havsgud
Fruktbarhets och havsgud, far till frej och freja.
noctiluca
Romersk gudom, Mångudinna
Mångudinna i romersk mytologi.
nodens
Keltisk gudom, Gud
Vattnets och helandets gud i den keltiska mytologin. Kallas även för Nud, Nodens och Lud.
nornor
Diser, Ödesgudinna
De nordiska ödesgudinnorna som spinner livets tråd.
nuadha
Keltisk gudom, Solgudom
Tuatha De Danaans första ledare.
nud
Keltisk gudom, Gud
Vattnets och helandets gud i den keltiska mytologin. Kallas även för Nud, Nodens och Lud.
nuliajuk
Gudinna
Gudomlig modersgestalt och havets ande hos de kanadensiska och grönländska inuiterna.
nun
Egyptisk gudom
Det ursprungliga vattnets gud i den egyptiska mytologin. Han bestod av vatten och finns överallt runt oss.
nut
Gudinna, Egyptisk gudom
Himmelsgudinna i den egyptiska mytologin.
nyx
Grekisk gudom, Gudinna
Nattens gudinna. Körde sin vagn över himlen varje natt. Mor till Eris.