Hem

Hathor Egyptisk gudom, Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132101, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Egyptisk gudom och Gudinna

Kvinnornas beskyddare. Himmelsgudinna.

Alias: hathor

normal

Hathor betraktas ofta som Ras dotter och hustru till Horus.

Hennes karaktär skiftar starkt, hon tog form i flera olika gestalter och hon har identifierats med många olika gudinnor.
Främst betraktas hon som en himmels- och modergudinna och en festens och rusets gudinna. Men utöver sin fredliga och kärleksfulla aspekt, kunde hon också förvandlas till blodtörstig och grym.Detta ofta i sin aspekt som Solens Öga.

Hennes vanligaste form är den som himmelskon eller som en kvinna med koöron.Men hon kunde också ta form som sju vackra kvinnor då hon kom till nyfödda barn för att förutse deras öde.
I sin mer fasansfulla aspekt(som Solens Öga)tar hon ofta formen som en giftig och eldsprutande kobra eller som en blodtörstig lejoninna. Hon var gudarnas beskyddare, men då hon klev in i sin roll som den grymma Solens öga, så fruktade även gudarna henne.
Då hon gestaltades som människa , var hon den mest förtjusande och skönaste av gudinnor.Hon hade förmågan att
att väcka glädje och skratt, varav hon förknippades med
festligheter.

Hennes namn kan betyda Horus Hus och pekar på hennes roll som Horus maka.
I och med hennes anknytning till fest, så hade hon ett eget instrument, den sk sistrum, som var ett skallerinstrument.
Denna användes flitigt i hennes kult som kretsade mycket kring glädje, dans och sång.
Som tidigare nämndes,identifierade hon med en rad andra gudinnor,och har dessutom betraktats som sol- och mångudinna,fruktbarhetsgudinna,fuktighetsgudinna, musikgudinna m.m.

Historien bakom Hathor som Solens Öga finns bl a berättad i skrifter från Heliopolis,där prästerna kallade Solguden för Ra-Atum.
Det står att Ra-Atum tillbringade eoner i ensamhet efter sin skapelse. Så småningom spottade han ut Schu och Tefenet, men tappade bort dem i de kaotiska havsdjupen.
Därefter plockade han bort sitt ena öga och kallade det för sin dotter Hathor.Han sände ut henne i de kaotiska krafterna.
Hon fann Ra-Atums barn och förde dem tillbaka till honom. Som belöning placerade Ra-Atum ögat i sin panna i form av en stor giftig kobra (uraeus-ormen). Han lovade henne att hon skulle ha makt över hans fiender och att både människor och gudar skulle frukta henne.

En skrift berättar om Egyptens svåra tid , då Hathor lämnat landet och gett sig av till Nubien.Det var hennes avundsjuka på de andra gudomarna som ledde till ett gräl med hennes far Ra.
I den fruktansvärda vrede som Hathor kunde inneha, förvandlade hon sig till en blodtörstig lejoninna och begav sig mot Nubiens ökenslätter.Samtidigt som Hathor försvann från Egypten , försvann även glädjen och festligheterna.Ra var orolig , för när Solens Öga var borta , så var han inte längre skyddad mot sina fiender.
Därför sände han Thot efter Hathor, vars uppgift var att få hem henne igen. Detta var ingen lätt uppgift, då Hathor var vredgad. Hon levde på jakt i öknen och dödade allt som kom i hennes väg.Risken fanns att hon även skulle slita Thot i
stycken.
För att hon inte skulle känna igen honom, så förvandlade han sig till en vit babian.Han använde sig av sin vishet och list och lyckades fånga Hathors intresse och nåd genom att berätta spännande sagor med kloka slutpoänger. Hathor blev trollbunden av hans berättelser och gick slutligen med på att följa med honom hem till Egypten igen.
Det blev ett kärt återbesök för Ra och Hathor.