Hem

Maat Egyptisk gudom, Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132007, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Egyptisk gudom , Trobart och Gudinna

Sanningens och rättvisans gudinna. Domare över de dödas själar.

Alias: maat

normal

Maat är den kosmiska ordningen, den fulländade lagen och sanningen.
Ordet Maat betyder ordning, sanning och rättvisa och dessa ting personfieras i gudinnan Maat, dotter till solguden.

Hon avbildades ofta som en värdig kvinna med en lång strutsfjäder i håret.Själva fjädern är hennes symbol och användes i dödsriket vid vägandet av de dödas själar.
Egyptierna trodde att alla människor har en själ.
De kallade den för ba.Stora delar av egyptiernas liv gick åt till att förbereda sig inför döden. Det var oerhört viktigt.Då man lämnade jordelivet förvandlades personens ba till en svala, häger eller falk med människohuvud.

För att vinna rätten till ett evigt liv i lycka , måste ens ba färdas genom underjorden. Det var en mycket farlig resa, där man utsättes för eld- och vattenprovet, och kunde bli angripen av monster.Dessa kunde endast besegras genom magiska besvärjelser som fanns nedskrivna i Dödsboken.

Det slutliga målet var att komma fram till Osiris sal. Där fick man föras fram inför underjordens fyrtiotvå domare och bedyra sin oskuld. Många egyptier begravde skarabeer tillsammans med mumierna, i hopp om att hjärtat
inte skulle svika deras ba där nere.
För att fastställa ens oskuld, så fick ens hjärta vägas av
guden Anubis mot Maats fjäder.Vid sidan om stod guden Thot och antecknade resultatet. Om hjärtat var så tungt av skuld
att det vägde mer än Maat, så var ens ba dömd att en andra och ännu hemskare död.Man blev slukad av den förfärliga Ammut.

Om vågskålarna däremot vägde jämnt, så fördes man av Horus
inför Osiris tron.Där blev ens ba förvandlad till en akh.
Det är en välsignad själ.
Som akh kunde man lysa bland stjärnorna , leva lyckligt i
de saligas vassmarker eller få äran att förena sig med
Solbåtens besättning.

Maat är en av de äldsta gudinnorna i Egypten.