Hem

Praktiserbart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Något som går att praktisera, något som är möjligt att göra.

Alias: praktiserbart

< V >

Här listas de praktiserbara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 350 praktiserbara

vaishnava
Lära
En inriktning inom hinduismen
vakendrömmar
Dröm
Termen myntades av Frederik Van Eeden 1913 och kan beskrivas som drömmar då man är medveten om att man drömmer och kan manipulera drömmen.
veganism
Levnadssätt, Vegetarianism
Att endast leva på det som växtriket har att erbjuda.
vetenskap
Lära
Ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
vibrationshöjning
Ett skifte till ett högre medvetande,detta är den andliga utvecklingen. Allt förfinas för att bli ett redskap för starkare kärlek/ljus.
viljedröm
Att aktivt bestämma och planera sina drömmar.
vinkelpinnar
Divinationsteknik
En traditionell slagruta är en Y-formad grenklyka, som hålles stadigt i händerna med en hand i vardera klykände.
visualisation
Mental föreställning
Användande av visuell fantasi för att i sitt inre se och utvecklas andligt, fysiskt eller psykiskt
visualisering
Mental föreställning
Användande av visuell fantasi för att i sitt inre se och utvecklas andligt, fysiskt eller psykiskt
vitmagiker
Magi, Lära
Den vita magin är den osjälviska magin. Den som hela tiden arbetar för andras bästa utan att man dra några egna fördelar.
vittidshealing
Healing som tar bort t.ex. sjukdom innan den uppkommit, genom att röra sig obehindrat i tiden. Allt existerar samtidigt...
vittnens sinnestillstånd
Det finns olika sätt att registrera ett UFO
vodoun
Religion
Religion med huvudsäte på Haiti. Har sitt ursprung i Afrika, och som blandades med katolicism och indiansk religion i och med slavhandeln.
voice dialogue
Terapi
Handlar om att föra respektfulla samtal med sina olika delpersonligheter ('röster'), med syftet att lära sig bejaka sina olika sidor och integrera dem i en harmonisk och mogen personlighet.
voodoo
Religion, Magi
Ett samlingsnamn på de "hemmavarianter" av VOUDUN som praktiseras i södra nordamerika. De har fått sin inspiration av Hollywoods filmer, och är därför dåligt ansedda av VOUDUN-utövare.
vril
Folket Vril-Ya, var skapta med en mystisk och enorm kraft som gjorde dem oberoende av alla slags maskiner och andra av civilisationens påfund.
vänstra vägen
Trosuppfattning
växternas magi
Magisk rekvisita, Primärt redskap
Växter och örter som traditionellt har använts och används inom magi.
växtmagi
Naturmagi
De magiska krafterna som gräset, hartserna och de olika växter har, som inte passar in på träd, buske, ört, blomma eller krydda.