Hem

Praktiserbart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Något som går att praktisera, något som är möjligt att göra.

Alias: praktiserbart

< M >

Här listas de praktiserbara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 350 praktiserbara

macro-pk
Psykokinesi
PK som kan uppfattas av blotta ögat. Dvs föremål som rör på sig.
macumba
Religion
Afro-kristen religion i Brasilien, besläktad med sprititism. Sägs vara en brasiliansk variant av voudun. En av flera religioner som hamnar under "paraplynamnet" Candomblé. I motsats till tex Macumba så är Umbanda starkt influerad av Kardecs spiritism och kosmologi medans Macumba är mer lik Det dyrkande av Orixorna som utövas av Yoruba folket i västafrika med de synkretiska tillägg som alla Afro/Karibiska religioner har(bla Katolska helgonbilder).
magi
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
magic ointment
Psykoaktiv substans, Salva
Salva som används för att få sinnet att lämna kroppen i en astralprojektion eller uku.
magi genom musik
Magi
Användandet av musik för magiska syften.
magiska formler
Händelse
Ramsor som man kan använda för att t.ex. hitta försvunna ting.
magiska krafter
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
magiska ritualer
Evokation
Religiös eller magisk handling som utförs i särskilt syfte.
magisk kraft
Man brukar säga att det finns tre olika sätt att hitta magisk kraft
magisk rening
En magisk rening handlar om att höja sina energier och stärka sitt flöde inför t ex en ritual.
magisk växt
Magisk rekvisita, Primärt redskap
Växter och örter som traditionellt har använts och används inom magi.
magisk övning
Att kunna använda magi i vardagen bl.a. ordna fram pengar snabbt, bota en sjukdom, hela chackran, levitera. Skapa ro och frid, ta fram goda energier.
magi utan ritualer
Magi
Aktiv magi är en form av magi som ej kräver någon form av ritual, istället är viljan det viktigaste redskapet i utförandet. Man använder sig av extern energi som kan laddas upp genom t ex meditation.
magkänsla
Psykiskt fenomen, Insikt
En slags känsla av vetskap, icke baserad på medvetna slutsatser utan relaterad till den del av hjärnans minnen som vi inte har medveten tillgång till. Kanske en svagare form av klärvoajans.
magnetterapi
Helande
På 1890-talet gjorde dr Luys, medlem av den franska medicinska akademin, en upptäckt som han ansag öppna nya perspektiv i utforskningen av det mänskliga psyket.
magnum opus
Att genom att höja sin egna andliga nivå delta i arbetet att höja alltets andlighet.
magos
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
mahayana
Lära
Den stora farkosten - en bodhisattvas väg till buddhatillståndets fulla upplysning
mahayanabuddhism
Lära
Den stora farkosten - en bodhisattvas väg till buddhatillståndets fulla upplysning
makro-pk
Psykokinesi
PK som kan uppfattas av blotta ögat. Dvs föremål som rör på sig.
manipulation
Att genom olika former av kommunikation förändra en varelses tankar, känslor, eller inställningar utan att denne inser sig vara påverkad - en form av "hjärntvätt"
mantra
Ord med kraft, stavelser (vanl. sanskrit) som reciteras under meditation. Avsikten är att nå djupare insikt.
maphilindo silat
Kampsport
Maphilindo Silat och madjapahit kampsporterna var skapade av Guru Dan inosanto. Systemet och stilen är en kombination av madjapahit, fillipinska och indonesiska kampsporter
martial art
Lära
Kampsport hör utövats genom alla tider, allt från karate till några av de nyaste som wing chun och jeet kune do.
medial utveckling
Utveckling
Att kunna kommunicera med sin andliga ledare, få råd som gagnar ens utveckling eller av erfarna medium själv kunna utvecklas medialt i olika typer av kurser.
medial vägledning
Vägledning
Att få hjälp i livet från andevärlden. Hjälpen förmedlas genom en medial person.
meditaion
Avslappning, Koncentration
Meditation är bl.a till för att förändra ditt medvetande, tysta dina tankar och komma i kontakt med ditt högre jag.
meditationer
Avslappning, Koncentration
Meditation är bl.a till för att förändra ditt medvetande, tysta dina tankar och komma i kontakt med ditt högre jag.
med slagrutan över en karta
En del slagrutegängare har kommit underfund med att de inte behöver gå ut i naturen, utan lika gärna kan arbeta med slagrutan över en karta.
medvetet
Reading är ett engelskt utryck som beskriver hur man kan läsa eller läsa av något/någon.
medvetna drömmar
Dröm
Termen myntades av Frederik Van Eeden 1913 och kan beskrivas som drömmar då man är medveten om att man drömmer och kan manipulera drömmen.
mentala bilder
Mental föreställning
Användande av visuell fantasi för att i sitt inre se och utvecklas andligt, fysiskt eller psykiskt
mentala förmågor
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
mentalkropp
Energikropp
Den del av energikroppen som existerar på mentalplanet.
mental träning
Självhypnos
Mental träning handlar om att påverka sitt eget tänkande för att uppnå psykiska (och eventuellt parapsykiska) resultat.
micro pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
micro-pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
mikro pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
mikro-pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
mind control enligt liber mmm
Ett tydligt steg-för-steg-program för att lära sig uppnå "gnosis", magisk trans.
mindcontroll
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
mindre förvisande hexagramritualen
Ritual
muay thai
Kampsport
Kallas även thai boxning.
musik
Ljud
Musik är "det globala språket" - musernas konst. Den stimulerar hjärnan, laddar oss med kraft och gör oss mer intelligenta, åtminstone för en stund.
musikmagi
Magi
Användandet av musik för magiska syften.
mysticism
Trosuppfattning
Mystikern upplever att det vi i dagligt tal kallar "jag", inte är vårt egentliga jag. Han har funnit att han är identisk med ett större jag.
mässande
Musikmagi
Att genom ramsor eller sånger nå ett transliknande tillstånd och utföra magi.
mörkermagi
Trosuppfattning
mörk magi
Trosuppfattning