Hem

Praktiserbart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Något som går att praktisera, något som är möjligt att göra.

Alias: praktiserbart

< T >

Här listas de praktiserbara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 350 praktiserbara

tae kwon do
Kampsport
Tae Kwon Do är en kampsport vars huvudsyfte är att utveckla den praktiserandes styrka, teknik, och mentala koncentration
taekwondo
Kampsport
Tae Kwon Do är en kampsport vars huvudsyfte är att utveckla den praktiserandes styrka, teknik, och mentala koncentration
tai chi
Kampkonst, Motion, Meditation, Helande
Tai Chi Chuan är en kinesisk kampkonst, som baseras på begreppet Tai Chi.
taido
Kampsport, Lära
En ny modern japansk kampsport skapad av Saiko Shihan.
taiji
Kampkonst, Motion, Meditation, Helande
Tai Chi Chuan är en kinesisk kampkonst, som baseras på begreppet Tai Chi.
taktik och stil inom aikido
Aikido är en kampsport som har sitt ursprung från Japan för ca 100 år sedan.
tala med djur
Telepati
Att förmedla bilder eller känslor från djur till människor (och vice versa) på telepatisk väg.
tala med djur/växter
Telepati
Att förmedla bilder eller känslor från djur till människor (och vice versa) på telepatisk väg.
talmystik
Spådomsmetod, Lära
Numerologi sägs vara nyckeln till förståelse av universums natur, ett spådomssystem inom magi och ockultism
tanke förflyttning
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tankeförflyttning
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tankeförändring
Att genom olika former av kommunikation förändra en varelses tankar, känslor, eller inställningar utan att denne inser sig vara påverkad - en form av "hjärntvätt"
tankekontroll
Förmågan att kunna kontrollera sina egna eller andras tankar.
tankekraft
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tankekrafter
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
tankeläsande hästar
Omkring år 1910 förbluffades världen av den tyske hästen Hans (bilden), som både kunde stava och räkna.
tantra
Lära, Sexmagi, Yoga
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
tantrasex
Lära, Sexmagi, Yoga
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
tantrism
Lära, Sexmagi, Yoga
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
taoism
Filosofi, Religion
Taoismen är en utav Kinas tre största religioner. Den utgår ifrån det naturliga (Tai Chi) och praktiseras med Wu-wei.
tarotlaggningar
En utläggning av tarotkort enligt vissa givna regler. Exempel på en tarotläggning är en s k stjärna.
tarotlaggningen
En utläggning av tarotkort enligt vissa givna regler. Exempel på en tarotläggning är en s k stjärna.
tarotläggning
En utläggning av tarotkort enligt vissa givna regler. Exempel på en tarotläggning är en s k stjärna.
tarotspread
En utläggning av tarotkort enligt vissa givna regler. Exempel på en tarotläggning är en s k stjärna.
technical remote viewing
Divinationsteknik, Klärvoajans, Translokation, Syn
Fjärrsyn eller Remote viewing är ett sätt att se platser eller saker och känslor lukter i samband med dessa. Är oberoende av tid och rum. Det finns olika tekniker att uppnå detta.
telekenesi
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekeni
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinese
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinesi
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinesis
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekini
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinisi
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telempat
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
telempati
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
telempatisk förmåga
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
telepati enl gtn
Teori
Jag väljer att kalla det medium över villket dett telepatiska meddelandet överförs för mentalplanet.
teleport
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
teleportera
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
teleportering
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
temuria
Lära
Ett flertal system med vars hjälp kabbalister tyder och tolkar Torahn.
terapi
Lära
Ordet terapi betyder behandling av sjukdom eller skada.
teurgism
Magi, Lära
Är i första hand en synkretistisk frälsningslära, som syftar till själens förening med gudomen.
thai boxning
Kampsport
Kallas även thai boxning.
the left hand path
Trosuppfattning
thelema
Magi, Lära
Läran Aleister Crowley grundade i och med att han mottog The Book of The Law. En mixtur av ceremoniell magi, yoga, tantrism, sexmagi. Säger kortfattat: Gör vad du vill skall vara lagens hela.
thelemic
Magi, Lära
Läran Aleister Crowley grundade i och med att han mottog The Book of The Law. En mixtur av ceremoniell magi, yoga, tantrism, sexmagi. Säger kortfattat: Gör vad du vill skall vara lagens hela.
tidigare-liv-regression
Terapi
Om regression till tidigare liv.
tidigare-liv-terapi
Terapi
Om regression till tidigare liv.
tillbedja
Bönen har länge av de flesta religiösa traditioner ansetts äga en stark helande kraft, och den har ett långt och hedrat förflutet som ett sätt att ingripa vid sjukdomar.
tillflykt
En plats - i sinnet eller en fysisk plats - som man flyr till.
tillit till universum
En fras som används ofta av andliga lärda. Det betyder i korthet: "Att det man tror att man får, det får man!"
tillstånd
Reading är ett engelskt utryck som beskriver hur man kan läsa eller läsa av något/någon.
tk
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tm-meditation
Lära, Meditation
Den uppseendeväckande så kallade Maharishi-effekten hör till det som blir föremål för Randis kritiska granskning.
tolka drömmar
Veta hur man ska tyda sina drömmar och vad dom betyder, kunna tolka symboliken och relatera dem till det som händer i det vakna tillståndet
traditionell schamanism
Naturreligion, Hedendom
Schamanism är människans äldsta väg för helande, problemlösning och bibehållande av inre balans i relation till samhället och naturen.
traditionell shamanism
Naturreligion, Hedendom
Schamanism är människans äldsta väg för helande, problemlösning och bibehållande av inre balans i relation till samhället och naturen.
trance
Förändrat medvetandetillstånd
Ett medvetandetillstånd varunder information från det omedvetna kan komma upp i medvetandet eller då kommunikation med andar kan ske.
transdans
Förändrat medvetandetillstånd
Ett medvetandetillstånd varunder information från det omedvetna kan komma upp i medvetandet eller då kommunikation med andar kan ske.
translokation
Asomatisk upplevelse, Förändrat medvetandetillstånd, Kroppslig frigörelse
I en sådan upplever personen att han lyfter och ser sin egen kropp utifrån.
transmittera
Avslappning, Koncentration
Meditation är bl.a till för att förändra ditt medvetande, tysta dina tankar och komma i kontakt med ditt högre jag.
transtal
Automatism, Andekontakt
Att kanalisera är att låta någon entitet/ande/intelligens ta över hela eller delar av kroppen för att framföra något budskap.
transtillstånd
Förändrat medvetandetillstånd
Ett medvetandetillstånd varunder information från det omedvetna kan komma upp i medvetandet eller då kommunikation med andar kan ske.
travelling clairvoyance
Divinationsteknik, Klärvoajans, Translokation, Syn
Fjärrsyn eller Remote viewing är ett sätt att se platser eller saker och känslor lukter i samband med dessa. Är oberoende av tid och rum. Det finns olika tekniker att uppnå detta.
trefaldiga lagen
Kosmisk lag
En grundläggande lag inom häxkonst (Wicca). Det du gör kommer trefalt tillbaka. Detta gäller gott så väl som ont.
trolldom
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
trolldomsört
Magisk rekvisita, Primärt redskap
Växter och örter som traditionellt har använts och används inom magi.
trollformel
Händelse
Ramsor som man kan använda för att t.ex. hitta försvunna ting.
trumresa
Många schamanska traditioner använder en trumma för att framkalla det alternative sinnestillstånd de behöver för att komma i kontakt med andevärldarna.
trångsynt
Att ha svårt att acceptera/överväga att åsikter och tankar som inte stämmer överens med de egna kan vara rätt, eller ens spekulera ifall det kan ligga någonting i dem.
trångsynthet
Att ha svårt att acceptera/överväga att åsikter och tankar som inte stämmer överens med de egna kan vara rätt, eller ens spekulera ifall det kan ligga någonting i dem.
trädens magi
Naturmagi
Trädens magiska egenskaper.
trädgårdsodling
Trägårdsodling det kan alla, har man ingen kan man odla inne i skogen eller på balkongen.
trädmagi
Naturmagi
Trädens magiska egenskaper.
tui na
Alternativterapi
Tuina är en sorts traditionell kinesisk massage som jobbar efter meridiansystemet för att balansera kroppen.
tui-na
Alternativterapi
Tuina är en sorts traditionell kinesisk massage som jobbar efter meridiansystemet för att balansera kroppen.
tuina
Alternativterapi
Tuina är en sorts traditionell kinesisk massage som jobbar efter meridiansystemet för att balansera kroppen.
tyda drömmar
Veta hur man ska tyda sina drömmar och vad dom betyder, kunna tolka symboliken och relatera dem till det som händer i det vakna tillståndet