Hem

Praktiserbart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Något som går att praktisera, något som är möjligt att göra.

Alias: praktiserbart

< E >

Här listas de praktiserbara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 350 praktiserbara

edk
Parapsykiskt fenomen, Andekontakt
Kontakt med en avliden människa. Kontakten kan vara allt från en förnimmelse av närvaro, att man hör den avlidnes röst, att man känner att den avlidne rör vid en, till att man ser personen.
eeg under esp
Man använde i detta försök en ny teknik där man får topografiska hjärnkartor med färger, kartor med höjdkurvor som visar mätningar av det elektriska fältet runt huvudet.
effektiv sinnesprojektion
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
efter dödenkontakt
Parapsykiskt fenomen, Andekontakt
Kontakt med en avliden människa. Kontakten kan vara allt från en förnimmelse av närvaro, att man hör den avlidnes röst, att man känner att den avlidne rör vid en, till att man ser personen.
eldvandring
Konsten att gå på glödande kol är känd sedan urminnes tider från alla världsdelar.
empati
Mental föreställning
energimassage
Helande, Massage
Genom tryck på energipunkter på kroppen och massage på muskler i en specialutformad stol ge avkoppling och behandling av kroppens energisystem.
energiskydd
Försvar, Magi
Att med hjälp av magi skapa skydd mot negativa energier alternativt svart magi.
energitillförsel
Magi, DMILS, Alternativterapi
Helande - healing - innebär att förbättra någons hälsa på andligt sätt, såsom handpåläggning, fjärrhealing mm.
enochian
Magi
Ett västerländskt magisystem framarbetat av Den gyllene gryningens hermetiska ordern.
enochiana
Magi
Ett västerländskt magisystem framarbetat av Den gyllene gryningens hermetiska ordern.
enochian magic
Magi
Ett västerländskt magisystem framarbetat av Den gyllene gryningens hermetiska ordern.
enokian
Magi
Ett västerländskt magisystem framarbetat av Den gyllene gryningens hermetiska ordern.
enokianska
Magi
Ett västerländskt magisystem framarbetat av Den gyllene gryningens hermetiska ordern.
enokianska magisystemet
Magi
Ett västerländskt magisystem framarbetat av Den gyllene gryningens hermetiska ordern.
enokiansk magi
Magi
Ett västerländskt magisystem framarbetat av Den gyllene gryningens hermetiska ordern.
erkännande
Reading är ett engelskt utryck som beskriver hur man kan läsa eller läsa av något/någon.
escrima
Kampsport
Lameco escrima användes av fillipinerna när dom koloniserades av västerlänningarna det handlar mest om att anfalla och avvärja med vapen såsom batong och kniv
esoterisk anatomi
Lära, Magi
Läran om hur man omvandlar någonting oädelt till någonting ädelt, eg. konsten att göra guld - ur arabiskans al-kîmijâ "sysselsättning med det svarta preparatet"
e.s.p.
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
esp i dröm
ESP, Psi under ASC, Dröm
Förutsägelser, sanndrömmar, på annat sätt ickefysiskt uppfattad information som framträder i drömmar.
esp i drömmar
ESP, Psi under ASC, Dröm
Förutsägelser, sanndrömmar, på annat sätt ickefysiskt uppfattad information som framträder i drömmar.
esp under avslappning
ESP
Gardner Murphy's article forecasting the importance of shifts in consciousness proved to be a seminal contribution to parapsychology.
esp under drogpåverkan
The use of drugs to enhance psi performance has also produced inconclusive, and sometimes contradictory results.
esp under hypnos
Kopplingen hypnos och ESP
esp under meditation
etanol
Psykoaktiv substans, Dryck
En rusdryck som druckits i tusentals år. En drog som alla andra enligt vissa, en självklarhet för den arbetande medelsvensson enligt andra.
eti kontakt
En avancerad civilisation med mycket avancerade teleskop skulle till att börja med känna till vilka sorters stjärnor som skulle vara aktuella för liv.
ett magnetiskt sinne
Helande
På 1890-talet gjorde dr Luys, medlem av den franska medicinska akademin, en upptäckt som han ansag öppna nya perspektiv i utforskningen av det mänskliga psyket.
evocation
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
evokation
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
evokera
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
exempel på esp
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
exkursionsupplevelse
Asomatisk upplevelse, Förändrat medvetandetillstånd, Kroppslig frigörelse
I en sådan upplever personen att han lyfter och ser sin egen kropp utifrån.
exomatik
Asomatisk upplevelse, Förändrat medvetandetillstånd, Kroppslig frigörelse
I en sådan upplever personen att han lyfter och ser sin egen kropp utifrån.
experiment
Ett sätt att testa ett ämnes egenskaper genom att behandla det på olika sätt för att få mer kunskap om ämnet.
experimentera
Ett sätt att testa ett ämnes egenskaper genom att behandla det på olika sätt för att få mer kunskap om ämnet.
extrasensorisk perception
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
extra sensory perception
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
extrasensory perception
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.