Hem

Praktiserbart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Något som går att praktisera, något som är möjligt att göra.

Alias: praktiserbart

< P >

Här listas de praktiserbara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 350 praktiserbara

paganism
Naturreligion
Paganism, de äldre naturreligionerna.
palmistry
Spådomsmetod
Kiromanti, (av grekiska cheir: hand, och manteia: spådom), konsten att spå i händer via linjer, berg och former på hand och fingrar.
paranormala förmågor
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
paranormal empatisk förmåga
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
parapsychological research
Den parapsykologiska forskningen kan delas in i bevisorienterad och processorienterad
parapsychology
Psykologi, Alternativvetenskap
Forskning över företeelser som tankeöverföring, klärvoajans och rörelsefenomen av typen borddans.
parapsykologerna
Psykologi, Alternativvetenskap
Forskning över företeelser som tankeöverföring, klärvoajans och rörelsefenomen av typen borddans.
parapsykologin
Psykologi, Alternativvetenskap
Forskning över företeelser som tankeöverföring, klärvoajans och rörelsefenomen av typen borddans.
parapsykologiska forskningens
Psykologi, Alternativvetenskap
Forskning över företeelser som tankeöverföring, klärvoajans och rörelsefenomen av typen borddans.
parapsykologisk forskning: bevisorienterad
Parapsykologisk forskning
parapsykologisk fältforskning
Parapsykologisk forskning
parapsykologiskt
Psykologi, Alternativvetenskap
Forskning över företeelser som tankeöverföring, klärvoajans och rörelsefenomen av typen borddans.
paraspykologi
Psykologi, Alternativvetenskap
Forskning över företeelser som tankeöverföring, klärvoajans och rörelsefenomen av typen borddans.
parmeditation
Lära, Sexmagi, Yoga
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
parpsykologi
Psykologi, Alternativvetenskap
Forskning över företeelser som tankeöverföring, klärvoajans och rörelsefenomen av typen borddans.
peceptionspsykologi
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
pekare
Slagruta
Är ungefär som slagrutan fast man håller en pekare i var hand.
pendel
Slagruta
Ett föremål av varierande art som hänger i en tråd. Användaren håller andra änden av tråden och låter pendelns olika svängningar ge svar på frågor.
pendelhealing
Helande
I pendelhealing använder man pendeln för att avsöka kroppens energisystem, kolla in chakrana, var de finns och hur det står till med dem.
pendling
Att använda en pendel för att komma i kontakt med andevärlden.
perl
Perl är ett programspråk speciellt lämpat för textbehandling och systemintegration. Det mesta av Paranormal.se är byggt i Perl.
personutveckling
Utveckling
Hur en människa utvecklas i sitt inre jag. Kan också vara andras uteckling av deras inre jag.
pk
Lokaliserad händelse, Psi
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
pk-effekt
Lokaliserad händelse, Psi
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
pk-fenomenet
Lokaliserad händelse, Psi
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
pk i spel
De har försökt upprepa tidigare gjorda försök att med PK påverka ett förlopp med inslag av tävling och lek.
poesi
Conceptual Work
Skönlitterär diktning i bunden form - synonymt med lyrik.
positiva
Med positiv menas ett aktivt och organiserat motstånd mot det kosmiska framåtskridandet
positivt tänkande
Pesimisten är den som ser allt i svart, medan optimisten ser ljust på tillvaron.
prata med djur
Telepati
Att förmedla bilder eller känslor från djur till människor (och vice versa) på telepatisk väg.
prata med döda
Parapsykiskt fenomen, Andekontakt
Kontakt med en avliden människa. Kontakten kan vara allt från en förnimmelse av närvaro, att man hör den avlidnes röst, att man känner att den avlidne rör vid en, till att man ser personen.
prekognitiva drömmar
ESP, Psi under ASC, Dröm
Förutsägelser, sanndrömmar, på annat sätt ickefysiskt uppfattad information som framträder i drömmar.
problemlösning
Det undermedvetna arbetar hela tiden åt oss som ett slags dator.
problemlösning i drömmen
Problemlösning
Efter det så säger du mentalt till dig själv att du kommer att komma ihåg en dröm. Du hardå påverkat dig själv så som du instruerat och du kommer att minnas en dröm.
progression
Att gå framåt till kommande liv.
projicering
Att visa sig för någon som inte finns i samma rum som en själv. Som att vara på två ställen samtidigt.
prov och försök
Ett sätt att testa ett ämnes egenskaper genom att behandla det på olika sätt för att få mer kunskap om ämnet.
pseudovetenskap
Vetenskap
Pseudovetenskap är något som hävdar sig vara vetenskapligt men som inte uppfyller alla de kriterier som normalt krävs av en vetenskap.
psi-forskning
Den parapsykologiska forskningen kan delas in i bevisorienterad och processorienterad
psi-spår
Spåret, som kom att kallas psi-spåret är alltså det mätbara spåret av en tanke.
psi-spåret
Spåret, som kom att kallas psi-spåret är alltså det mätbara spåret av en tanke.
psi-spårsfenomenet
Spåret, som kom att kallas psi-spåret är alltså det mätbara spåret av en tanke.
psychokinesis
Lokaliserad händelse, Psi
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
psychology
Vetenskap
Olika teorier hur man kan förstå människan och hennes reaktioner
psychometry
Att avläsa föremåls historia genom att röra vid det.
psykiatri
Vetenskap
Vetenskap om behandlingsform mot psykisk sjukdom - för mental hälsa genom medicinering och/eller terapi
psykiatrisk
Vetenskap
Vetenskap om behandlingsform mot psykisk sjukdom - för mental hälsa genom medicinering och/eller terapi
psykiatrisk behandling
Vetenskap
Vetenskap om behandlingsform mot psykisk sjukdom - för mental hälsa genom medicinering och/eller terapi
psykiska förmågor
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
psykiska krafter
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
psykisk förmåga
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
psykisk kraft
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
psykoanalys
Psykologi, Terapi, Teori
Psykoanalys är en terapiform som stödjer teorin att neurotisk störning uppstår ur traumatiska omedvetna konflikter
psykokinesi
Lokaliserad händelse, Psi
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
psykokinetiska
Lokaliserad händelse, Psi
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
psykosyntes
Terapi, Lära
I psykosyntesen har idén om Självet en stor betydelse. Självet är personlighetens kärna och dess enande mittpunkt.
psyshokinesi
Lokaliserad händelse, Psi
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
pyrokinesi
Kinetik
Förmågan att hantera eld med blotta tanken. Exempelvis att få saker att börja brinna, eller slockna.