Hem

Riktlinjer för skrivande av texter till Paranormal.se

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 149032, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Grundregeln är att varje sida ska efterlikna ett uppslagsord i en encyklopedi.

Alias: bidra med texter och riktlinjer för skrivande av texter

normal

En sida för ett uppslagsord har inte alltid högsta kvalitet. Tanken är att varje gång en sida förändras, ska det vara till det bättre. Så även om mycket av innehållet har låg kvalitet kommer den gradvis att öka.

Var tydlig. Börja alltid med det viktigaste. Börja med slutsatsen. Därefter beskriver du kortfattat hur du kom fram till slutsatsen. Detta ska kunna göras i ett enda stycke. Var rakt på sak. Det finns ingen anledning att komma in på något annat ämne. Därefter beskrivs bakgrunden och kontexten till slutsatsen.

Sätt en rubrik till varje stycke. Kan denna rubrik inte göras tydlig är du säker på att stycket bör delas upp eller strykas eller skrivas om. (Slutresultatet behöver inte ha en rubrik för varje stycke, men det är till hjälp under tiden som du utformar texten.)

Ämnesrubriker

En rubrik för ett ämne ska beskriva ämnet så bra att ingen risk finns för missförstånd. Man ska inte behöva känna till sammanhanget. Rubriken ska fungera ensamt.

Ett ämne kan innehålla en massa information och komplexitet. Ju mer text om ett ämne, desto mer bör det delas upp i underämnen. Har vi bara lite text så räcker det med ett ämne om exempelvis Magi.

Vill vi lägga in mer material om teorier om magi kan vi skapa ämnet Magi: teorier. Och för en speciell gupp av teorier kan man tänka sig Magi enligt kristendom: teorier eller Magi: teorier enligt kristendom eller Magi: teorier: kristna.

Olika perspektiv

Material skrivet ur ett visst perspektiv är okej till att börja med. Andra perspektiv kan läggas till sidan för att kompletera. Men bättre är det om en text sammanfattar alla perspektiv på ett så sakligt sätt som möjligt.

När en översikt skrivits ska perspektivtexten antingen raderas eller flyttas till ett eget ämne. Då får ämnet namnet på perspektivet / skolan / gruppen. Om texten handlar om ett högst personligt perspektiv på healing blir titeln exempelvis Healing enligt Jonas Liljegren.

Sidans innehåll

Sidan ska åtminstone definiera vad uppslagsordet är.

Varje uppslagsord ska vara en så komplett beskrivning över just det området. Texten ska omfatta allt relevant och ska samtidigt inte gå in på något som hör till andra uppslagsord.

Detta gör att alla uppslagsord blir en översikt över ämnet. Den definierar ämnet och dess relation till andra ämnen. Den beskriver olika perspektiv på ämnet.

Väldigt mycket som en uppslagsbok alltså, där man försöker få med alla skolor inom en lära, en historik, osv.

Länklistor

Det måste vara så att sidan själv ska svara på den fråga man har när man kommer dit. Den får inte vara ett länkindex som skickar dig vidare.

Ta exemplet parapsykologi. Det är ett stort område. Men parapsykolgi är inte en länksamling till artiklar. Sidan ska sammanfatta hela parapsykologin och också länka till olika närmare beskrinvingar.

Lägg märke till hur en historisk översikt ges, som länkas till en längre historiebeskrivning. Samt hur området delats upp i olika ämnen ur olika synvinklar och med länkar till dessa delar. Där finns ett kort stycke om parapsykologins status som länkas till ämnet parapsykologins status, osv.

Artiklar, Reportage, Intervjuer

Några artiklar ska inte finnas på paranormal. De artiklar som finns är enbart platshållare för framtida material.

Men varje artikel kan omarbetas till att bli ett ämne, genom att den delas upp i dess beståndsdelar så att exempelvis det som redan sagts förut i andra artiklar får en gemensam text.

Reportage och intervjuer är vanligt förekommande i andra medier, men dessa ska inte finnas på denna webbplats. (Förrutom när ämnet i sig är gruppen eller personen.)

Mängden innehåll

En webbplats har inte samma fysiska begränsningar som en artikel eller tidning eller bok. Det finns ingen anledning att utelämna material. Varje läsare kan själv välja om han vill fördjupa sig i någon del av ämnet (genom att följa länken till en ny sida).

Det finns ingen utrymmesbrist. Allt material kan tas med så länge det följer formerna.

Det är bra om ämnesområdet täcks upp så mycket som möjligt, men när vi får material inom ett område så är det ju fel att inte ta med det, även om ämnet redan har material.

Illustrationer

Varje rubrik / ämne illustreras med högst en bild.

Textens disposition

Försök tänka på vad personen som tittar på sidan vill veta. Försök besvara frågan i den allra första meningen. Börja med att enkelt förklara vad ämnet är för något. I detta syfte är det ofta nödvändigt att förenkla och generalisera.

En mer korrekt och komplett beskrivning kan följa i nästa stycke.

Definition

Här anges den formella definitionen på begreppet. Här ska framgå vad som faller inom ämnet och vad som faller utanför ämnet.

Historia

Redogör för ämnets historia. Det kan handla om forskning i ämnet, människors inställning under olika tider, grupperingar, osv. Det här ska vara en kort sammanfattning. En länk kan ges till en längre historia som då hamnar på en egen sida, med titlen Ämne: historia, där 'ämne' är ämnesnamnet.

Exempel

Här ges exempel på som illustrerar ämnet. Det kan vara skrivet som en skildring, men förenklad för att bara ta med det väsentliga. Den behöver inte motsvara ett verkligt exempel.

Referenser

Det bör alltid finnas referenser som hänvisar till källan för det som skrivs. Exempelvis kan man berätta här vilka källor som användts.


normal

Allmänna riktlinjer i korthet

1. Innehållet på uppslagsordet bestäms i samråd med alla som angivit redaktörsintresse för ämnet.

2. Försteredaktören är ordförande/samordnare.

3. Ändringarna kontrolleras/godkännes av den väktare som är mest intresserad av att vara redaktör för ämnet.

4. Vi följer svensk lagstiftning.

5. Innehållet ska vara sakligt och i en stil liknande den andra encyklopedier har.

6. Personliga åsikter, eller perspektiv av vissa grupper, ska märkas upp med en enligt-koppling (reltype 4 i textens/ämnets Metadata).

7. Vi vill lyfta fram flera perspektiv på ett ämne. Förespråkare och motståndare ska båda kunna lägga fram sina åsikter. Vi vill ha en öppen diskussion snarare än censur. Men första texten i ämnet bör vara en sammanfattning av de olika perspektiven, presenterat på sakligt vis.