Hem

Stina

Ändra sidan Detaljer
Medlem 52244, nivå 6, ämne 567436, v1
Kallar sig Casiopeia
Hon är 38 år
Kontakt Nej tack
Uppdaterad 2004-10-16

är Medborgare i Paranormal.se

Presentation

Ahimsa= ickevåld

Jag tror inte på någon gud. Jag är inte anhängare av någon religion. Jag tror inte på ondska vs.
godhet och jag tror inte det finns någon universiell moral skriven i stjärnorna.

Jag tror att varje människa måste finna sin egen väg, och det kan bara uppnås genom att använda den
hjärna vi begåvats med. Genom att varje enskild individ lyssnar tills sitt hjärta och samvete och
bildar sin egen uppfattning.Vi behöver inga ledare eller skrifter för att veta vad som är rätt och
fel, svaren finns innom oss om vi bara orkar ta oss tid att lyssna till dom.

Jag har sökt och funderat själv, och bildat mig min egen uppfattning. Den är kanske inte fulländad,
jag är ju fortfarande ung och har inte mycket erfarenhet av livet, men den är så vitt jag kan se
från den punkt jag befinner mig nu- ett mål att sträva mot som känns helt rätt för mig. Därmed inte
sagt att min insikt är unik och att jag är ensam om den. Jag har funnit ett ord på min filosofi, och
det är Ahimsa. Ett urgammalt ord som används länge av många som kommit till samma iniskt som jag
själv.

Ahimsa är sanskrit betyder icke-våld. Det är helt enkelt läran om att inte använda sig av våld mot
någon levande varelse. Att i det yttersta sträva efter att inte skada någon annan eller sig själv;
var sig med tanke, ord eller handling.

Satt i praktiken kan det innebära att man inte använder sig av fysiskt våld, att man är pacifist
eller vapenvägrare. Men för mig innebär det även att jag försöker att inte konsumera produkter som
förutsätter andras lidande, utnytjande eller död för att jag själv ska finna njutning. Jag försöker
att genom mitt handlande undvika våld, även indirekt. Ingen ska behöva lida för min skull, om jag
kan undvika det. Ahimsa gör inte skillnad på människa och djur.

Men våld behöver inte bara vara fysiskt. Även att såra någon med ord eller att psykiskt skada någon
är enligt Ahimsa våld. Till och med att hata eller hysa outalade illasinnade känslor mot någon är
våld och strider mot Ahimsa-idealet. Likaså att tillåta våld, orättvisor och förtyck genom att inte
ingripa eller protestera mot dom om man kan.

Jag är inte perfekt, och jag vill inte påstå att jag lever efter Ahimsa-filosofin i allt jag gör.
Att efterleva Ahimsa till 100% är omöjligt, vår blotta exisistens innebär oundvikligen andra
livsformers död eller utnyttjande- men det är ett mål, ett ideal. Därmed inte sagt att det inte är
värt att kämpa mot, ju närmare Ahimsa man kan nå destå bättre, men det beror också helt på vilka
förutsättningar du har. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Jag tror inte Ahimsa är godhet och att den som efterlever Ahimsa är bättre än någon annan. Däremot
är det min fulla övertygelse att den här planeten vore bra mycket trevligare att leva på om fler
bejakade det Ahimsa står för. Dessutom mår den som försöker leva efter idealen och släpper
själviskhet och förakt förmodligen bra mycket bättre.. Det är i alla fall min personliga
upplevelse, men jag är inte här för att predika. Du måste finna din egen väg.