Hem

Pitirim A. Sorokin Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1526, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/sorokin_p.html
är Person

Föddes i Ryssland och blev efter ett omväxlande och farofyllt liv professor i sociologi vid Harvarduniversitetet i USA.

Alias: sorokin, pitirim

normal

Pitirim A. Sorokin (1889- 1968) Föddes i Ryssland och blev efter ett omväxlande och farofyllt liv professor i sociologi vid Harvarduniversitetet i USA. Han gav unika bidrag till det mänskliga vetandet i det han undersökte vad som är karakteristiskt för altruistiska människor.

Han fann att kärlek är en livgivande kraft för den karleksfulle själv. Altruistiska personer lever genomsnittligt längre än andra. Kärlek övervinner ensamhet och är det bästa medlet mot depression. Kärlek är en skapande kraft och ett verksamt medel för att uppnå sinnesfrid och lycka. Kärlek är den bästa terapin mot hat, psykoser, olycka, elände och nöd.

Sorokin vände sig mot att vi i nutiden intresserar oss mest för brott, perversioner och galenskaper. Detta gäller massmedia, men även konsten och litteraturen. Sällan tar man upp goda nyheter och goda gärningar till belysning. Det betyder att vi lever i en mycket negativ atmosfär. Detta gäller även det vetenskapliga området, där patologiska tillstånd studeras och där för människan nedvärderanae tolkningar av hennes väsen dominerar, såsom mekanistiska, reflexologiska, biologiska, materialistiska, endokrinologiska och behavioristiska. Det negativa i människonaturen är betydligt bättre utforskat än det positiva, goda.

1948 upprättade Sorokin Harvards forskningsinstitut för skapande altruism. En uppgift var att undersöka och få kunskap om hur människor kan bli mer altruistiska och i god mening skapande. Det var Sorokins uppfattning att utan sådan kunskap ser framtiden mörk ut för mänskligheten.

Att kärleken bland människorna ökar är idag av mycket storre betydelsc an att nya vetenskapliga upptäckter och tekniska uppfinningar görs, ansåg han.

I likhet med Albert Schweitzer såg han vördnad för livet som ett grundläggande värde i det mänskliga samhället.

I en bok om humanismens förnyelse ger han anvisningar om hur den moderna människan kan bli bärare av en altruistisk kulturform. Det som krävs är först och främst en förnyelse av religonerna med utgångspunkt från vissa kärnställen i deras skrifter och från de stora altruisternas tankar och gärningar.

Sorokin hävdade att den skapande kärleken kan vara en enorm kraft, om vi bara kan bruka den i tillräcklig omfattning. Oegennyttig kärlek är en makt som kan förhindra fientliga handlingar mellan människor och grupper och förvandla fiendskap till vänskap.