Hem

Salvia Divinorum Ört, Psykoaktiv substans

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 143939, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Ört och Psykoaktiv substans

Salvia Divinorum är en ört och upptäcktes av Mazatecindianerna. Mazatecernas shamaner använde örten som en helig medicin för att framkalla trance.

Alias: salvia divinorum

normal

Namnet Salvia Divinorum betyder Sage of the Diviners. Översatt till svenska betyder sage både salvia och vis (både adjektivet och substantivet, e g en vis [person]); förnuftig, klok. Diviners betyder att divinera, alltså att sia.
Under de rätta omständigheterna, och tagen på rätt sätt, producerar Salvia Divinorum ett unikt stadie av trans som kan användas till ut-ur-kroppen-upplevelser, att se in i framtiden, att ta reda på sjukdomar, gå tillbaka till tidigare liv, få visioner osv.

I flera århundranden har Salvia Divinorum använts i religiösa och helande ceremonier av Mazatec-indianerna.

Salvian har sex olika stadier. I det första stadiet känner utövaren mest att något håller på att hända, även om det är svårt att säga vad. Det är lätt att slappna av och är ett fördelaktigt tillstånd för meditation.
Under det andra stadiet kan utövaren uppleva att färger och mönster blir tydligare. Även upplevelsen av musik förhöjs. Vid det tredje stadiet kan utövaren uppleva lätta visionära bilder, men man kan fortfarande skilja på verklighet och fantasi.

Det fjärde stadiet är det stadie där utövaren får visioner. Ibland kan utövaren dessutom höra röster. Om ögonen är öppna kan utövaren fortfarande skilja på verklighet och fantasi. Om utövaren däremot stänger ögonen kommer han/hon att hamna i ett drömstadie där han/hon tror att det som händer är verklighet.
I detta stadie kan utövaren möta varelser, entiteter, andar och liknande. Det är även i detta stadie utövaren kan gå tillbaka till tidigare liv, få uku-upplevelser och liknande.

I det femte stadiet blir utövaren helt inne i sin egen upplevelse och tappar kontakt med verkligheten. Det kan hända att utövaren förlorar känslan av individualitet och upplever sig vara ett med gudar/gudinnor eller det universella medvetandet. Utövaren kan även uppleva sig vara ett med ett föremål, som t ex en vägg.

I det sjätte stadiet är utövaren i mycket djup trans och utövaren kan tappa kontrollen över sitt medvetande. Utövaren minns efteråt inget av vad han/hon upplevde eller sa under detta stadie.

normal

Salvia Divinorium innehåller det psykoaktiva ämnet Salvinorin-A, som frigörs vid relativt höga temperaturer. För att få en berusande effekt av växten, räcker det därför oftast inte med att värma den (ex. vaporisera) med en vanlig tändare eller t.ex. under ett stearinljus. För att uppnå en tillräcklig värme kan man använda sig av en sk torch-tändare.