Hem

Gaia Bok

Våra fäders jord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1060, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/book/gaia.html
är Upplevbart och Bok
Behandlar Bl
Publicerad år 1991
ISBN 91-88158-01-2
sidantal 122
Av Ulla Hamilton och John Hamilton
Publicerad av Cradle Publishing

Är en fortsättning på böckerna JORDPULS (1986) och STENRING (1988).

Alias: gaia - våra fäders jord

normal

Illustrerad

Omfång22x31 cm

normal

Innehåll

 • Resumé
 • Jordens glömda energier
 • Stenpuls
 • Ekornvallen - forntida kraftcentrum?
 • Megalitgravens hemlighet
 • Girommen
 • Överraskningen vid Ale stenar
 • Heliga vita stenar
 • Oda berättar
 • Pickesten i Binneberg
 • Botestenen
 • Jätten i Bäsingen
 • Sommar vid Sommen
 • Varför ligger Skara där det ligger?
 • Det spökar på Gum
 • En dam försvinner
 • Pendeln skenar
 • När jordkärnan hoppar
 • Varsel
 • Jordbävning
 • Sambandet
 • Templet i Urnes
 • Sölvkanne-uret
 • Gabbens död
 • Negativa nunnor
 • Månen rodnar
 • Viktigt att välja rätt sängplats
 • Pulser, strålar och behandling
 • Provet
 • Kan apparater bota?
 • Stenen pulserar
 • Petras hemliga förmåga
 • Gaia
 • Ordförklaringar
 • Föreningar
 • Litteraturförteckning

normal

Baksidan

GAIA - VÅRA FÄDERS JORD - är en fortsättning på böckerna JORDPULS (1986) och STENRING (1988).

Ulla och John Hamilton berättar vidare om sina upplevelser under sökandet efter förfädernas gåtfulla krafter.

Megalitgravarna rymmer starka energier och laddade kraftfält. Gånggrifterna tjänade inte bara som väldiga stenmausoleer för forntida avlidna. De fungerade också som effektiva generatorer, som transformerade jordens pulser till levande och döda.

Likt pärlor på ett band ligger kyrkor, stensättningar och gravhögar längs de LEY-linjer, som genomkorsar landskapet. 1000-årsstaden Skara var en gång en viktig knutpunkt i ett sådant system. Från en 8-uddig stjärna i stadens mitt sträcker sig strålar miltals ut i olika väderstreck. Är det därför Skara ligger där det ligger?

De gamla Phallos-stenarna, som tjänade som fruktbarhetssymboler i guden Frös gestalt, var de ursprunget till dopfuntarna?

Känsliga människor kan i sina kroppar uppleva energivågor, som förebådar jordbävning. De skulle kunna skicka varningar till dem, som bor i särskilt utsatta områden.

Spökar det på Gum? Folk, som bor där, påstår, att de både sett, hört och känt av vålnader från svunna tider. Manifestationer av minnen, som bevarats i energifälten likt ljuden i en bandspelare.

Auran har färger! En känslig människa beskriver hur hon ser och känner mänsklig utstrålning. Kanske en ny diagnos-teknik för våra läkare?

Genom denna bok hoppas vi att inspirera våra läsare till egna experiment och funderingar i jordpulsernas spännande värld. Så fylld av överraskningar och oandade krafter på både ont och gott.