Hem

Chattlogg om De älskande Chattlogg

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 575721, v4 - Status: normal.
är Chattlogg
Behandlar Tarot trumf 6: De älskande

Chattlogg om tarotkort 6 De älskande 2004-11-16

Alias: chattlogg om de älskade och chattlogg om de älskande

normal

De älskande
<mike77> psi-bot vad är de älskande?
<Psi-bot> mike77: 587 - 6 - De älskande (Kort i Stora Arkanan)
<Psi-bot> mike77: Motsatsernas dragningskraft till varandra, och deras strävan för att nå en förening
<Psi-bot> mike77: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/kort_i_stora_arkanan/6_-_de_alskande.html
* anchorite instämmer inte helt
<Mithera> vad är den största skillnaden mellan de älskade o 2 i bägare.. anchorite vill du förklara?
<anchorite> Mithera det är för att lovers inte bara handlar om kärlek som två i bägare gör, lovers handlar om att lämna också, på de ursrungliga korten finns tre personer, ett yngre par och en äldre kvinna
<Mithera> anchorite att lämna?
<anchorite> Mithera kortet kan komma upp på t.ex. två ovänner
<anchorite> Mithera att bryta med sin egen mor för att gifta sig med en kvinna
<Mithera> anchorite jag har nog missförstått de älskade lite
<Mithera> anchorite ok
<Mithera> anchorite upp o ner då?
<anchorite> Mithera det hade jag också i början
<mike77> representerar de älskande ett möte?
<anchorite> det handlar om relationer, att man kanske möter någon (om man nu spår) eller att motsatser förenas (om man nu använder tarot för självinsikter)
* mike77 har tyvärr ingen tarotbak att läsa ur. har måst lämna tillbaka dom
<anchorite> mike77 fråga korten då :) titta på dom och lyssna va dom säger
<mike77> vad gör den enorma människan i bakgrunden på thoth?
<anchorite> det är så det måste gå till - våra grundkunskaper kan vi ha i bakhuvet
<Mithera> anchorite de älskade upp o ner då?
<anchorite> Mithera taskiga relationer, fiendeskap
<Mithera> anchorite o rätvänd?
<anchorite> mike77 har inte leken här.. det står att bröllopet förrättas av en av guden merkurius gestalter (Eremiten) som döljs helt av sin dräkt - är det han du menar?
<mike77> ja det kan va eremiten :)
<anchorite> Mithera att bli medveten genom relationer :)
<mike77> Mithera och mer men jag kan inte komma underfund med kortet helt ännu
<anchorite> möten skapar relationer, goda som onda :) men kortet har en sexa också så ofta handlar det nog om partnerskap
<anchorite> vi spårar ur i vårt sökande efter verklig stillhet och inre frid. Det är av denna anledning som andliga mästare upprepar att en intelligent människa snabbt kommer till förståelse om att inget förhållande kan vara riktigt tillfredsställande. Kärlek leder oss mot en större förståelse, men vi kaninte bara vara denna kärlek/Ziegler
<mike77> översteprästen har ju nr fem, hur tolkar du det anchorite?
<nyGG|kanske> anchorite: så sant tror jag:)
<anchorite> Thoth skapade inte sin lek för spådom
<mike77> utan för? självinsikt kanske?
<anchorite> mike77 inre konflikt, han vill få till sig mer
<anchorite> mike77 ja precis, divination :)
<mike77> vill han? kan man se det?
<anchorite> mike77 klart han vill, han är ju sån
<Mithera> nyGG|kanske du kunde ju i helgen :)
<mike77> är han?
<anchorite> mike77 ja han är ju lärare, politiker och rådgivare, strävar efter mer och mer
<Lilla> hm. jag vill bara tillägga en sak angående de älskade. jag tycker inte att det kortet står for kärlek enbart, jag gillar den traditionella betydelsen som mer handlar om val. karlekskort tycker jag att det finns sa det räcker ända (t ex tva, sex och tio i bagare), sa aven om de
alskande kan vara ett kärlekskort tycker jag inte att det ar dar betoningen ligger.
<Lilla> de älskande och två i bägare tycker inte jag ar särskilt lika. som jag sade ser jag de älskande mer som ett vägskäl an att handla om kärlek, medan två i bägare inte har nån sadan konflikt. för mig står den lite för det som de älskande står för i modernare tolkningar, dvs enandet av två olika energier, och då inte bara kärlek utan alla typer av allianser och kontrakt (dock oftast känslomässiga eftersom det är bägarna som är känslor).