Hem

Lottiz

Ändra sidan Detaljer
Medlem 41661, nivå 6, ämne 435080, v1
Kallar sig Lottiz
Kön Kvinna
Kontakt Hemsida, ICQ
Uppdaterad 2003-10-18

är Medborgare i Paranormal.se

Presentation

Jag är framförallt en häxa vid husbehov. Med det menar jag att jag inte sitter och gör riter o dyl för riternas skull, utan kokar ett örtte vid sjukdom eller placerar föremål och örter runt sängen vid sömnproblem, hjälper människor med problem genom att analysera deras aura eller lägga tarot.

Jag har använt örter sen jag var mycket liten och är mycket intresserad av deras påverkan på oss. De är alla medeciners ursprung och det naturliga sättet att bota sjukdomar och andra problem. Våra vanliga kryddor har ofta så mycket mer kraft än vad vi brukar dom till.

Jag har alltid sett auror. Först vid tonåren insåg jag att det inte var något alla såg. Men jag är övertygad om att alla har förmågan, och att det kan vara mycket viktigt för att hjälpa människor att hitta och överkomma de problem som föreligger.

Jag fick min första tarot-lek när jag var 11 och roade farmor med att säga saker jag inte kunde ha någon aning om. Senare började jag spå kompisar och det stora slaget kom när jag skulle fylla fjorton. Då såg jag plötsligt något som var väldigt stort och sedan dess har jag haft stor respekt för korten. Nu använder jag dom nästan uteslutande för mig själv. Jag intresserar mig inte för att se framtiden, utan använder dom som hjälp att analysera en situation, för att sedan själv kunna komma fram till vilken väg jag bör gå. Jag använder dom emellanåt för att hjälpa andra, men då rådfrågar jag allt som oftast korten i ensamhet.

I övrigt brukar jag föremål som stenar, ädelstenar och symboler. Allt i syfte att hela och hjälpa människor med psykiska och fysiska bekymmer. Jag anser att alla former av magi skall användas att hela samhället som idag är så splittrat av kaos. Att uppnå harmoni är det ultimata målet med allt.

Jag har alltid känt vördnad inför naturen som jag anser vara ett slags moder för oss alla. Solen är katalysatorn som gör att livet kan gro och kan därmed liknas med fadern. Sen är det upp till oss att vårda och bruka naturens kraftfulla tillgångar.

Andar, gudar och andra väsen tror jag att det är fullt av.=) Vi har möjligheten att ta hjälp av dem, men efter en hel del mindre behagliga upplevelser, känns det bäst att inte interagera med dem i onödan och i så fall göra det med stor vördnad.

Religioner anser jag i första hand fyller en funktion som vägledare och moraliska lärare. De större världsreligionerna ger för utom det ett socialt band och en trygghets eller överhetskänsla som många människor har behov av. Jag tycker att det är viktigt att lära sig om religionerna för att lära sig förstå andra människor bättre. Det är en förutsättning för att kunna leva tillsammans harmoniskt och med tolerans för alla individer.

De gamla naturreligionerna anser jag i första hand hade som syfte att förklara det oförklarliga vilket vi i vetenskapens tid inte har samma behov av. Dock ligger det sådana mängder med kunskap om naturen och tingens existens och brukbarhet i dessa gamla religionerna att vi bör lära oss så mycket som möjligt för att kunna få en förståelse om hur dessa kan brukas idag.

Jag är uppvuxen med en buddhistisk världsbild men har alltid varit fascinerad av den keltiska religionen och kulturen från området runt wales, främst eftersom den i så mycket överensstämmer med min bild av alltet. På senare tid nu har jag fått upp ögonen för wicca och börjat inse att det ligger väldigt nära mina tankar.