Hem

Hela Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 406187, v2 - Status: normal.
är Gudinna

Hela står för den mörka aspekten av Prima Mater (modersgudinna), hon härskar över de nio världarna.

Alias: hela

normal

Hela står för den mörka aspekten av Prima Mater (modersgudinna), hon härskar över de nio världarna och ingen kan undslippa Hennes makt, varken människor eller gudar....

När Hela var väldigt ung blev hon hänvisad till underjorden, och som härskarinna över den fick hon den betydelsefulla rollen som dödsgudinna. Hela har mer och starkare krafter än någon av de andra gudarna, men då det är den mörka gudinnans natur så förblir hon till största delen gömd från den omedvetna världen.

Gudinnan Hela är den mörka shamanismens gudinna, flugsvampen, med dess hallucinogen är förknippad med Hela. Midnattssolen och halvmånen är också förknippade med Henne. Hela, betyder Den Höljda eller Den Dolda och hon har sitt hem i Helheim.

Hela är enligt mytologin dotter till Loki och jättinnan Angrboda och syster till de två andra mycket viktiga mörka gudomarna, Fenrir och Iormunsgand. I Eddan kan man läsa detta om Hela:

Hel, henne kastade Allfader ner i Nifelheim och gav henne väldet där över de nio världarna, så att hon skulle utskifta boningar åt de till henne sända. Där har hon en stor bostad inom mäkta höga gärden med en väldig grind. Eljudner heter hennes sal, Hunger hennes fat, Svält hennes kniv, Gånglater hennes träl och Gånglättja hennes piga, Fallefälla tröskeln in till salen; Dödsbädd heter sängen, Skrudskräck dess sängförhänge. Hennes kropp är halvt svart och halvt vanligt hudfärgad, därav är hon lätt igenkänd, och hennes blick är nedåtvänd och grym.

Hela beskrivs både som en ung, sexuell kvinna och som en gammal käring som också har en viss mörk sexuell aspekt. I rollen som ung kvinna är hennes ansikte ljust och fullt av liv, medan som en gammal tant är svart, förruttnande och livlöst. Hon är livets och dödens, sexualitetens och visdomens gudinna. Hela utgör den gömda balansen. Hela står också för ödet, Wyrd.

Wyrd går inte att förklara i enkla termer, utan måste upplevas för att helt och fullt förstås. Wyrd är individers och nationers öde, den genomträngande energi som skapar historien, ändå är det så mycket mer - och så mycket mindre. Wyrd kan beskrivas som en kosmisk väv, där väverskan är Hela. Wyrd är en naturens lag - annat än den finns det ingen lag. Att ha tillgång till kraften från Wyrd är att bli en med jorden, Hela är naturens själ; det är hon som med sin mörka kraft ger liv. Hon är destruktiv och skapande, Hon är paradoxens gudinna.

Hela dyrkades av nordgermanerna som Modergudinnan under en mycket lång tid. Det har satt sina spår i många av de nordiska ortnamnen t.ex. Helsjön och Holberg. Bara längs Norges kust finns i dag 216 namn med anknytning till Hela. Vid den gamla kultplatsen i Härnevi, Uppland, sägs Hela ha dyrkats ända in på 1100-talet.

Det finns tydligen en teori om att Atlantis skulle ha ett samband med Hela. Teorin menar att ön Heligoland (betyder urspr. Hels eget land) utanför Tysklands Nordsjökust är rester av den forna högkulturen. Namnet i sig uttrycker givetvis ett samband med Hela, men det finns fler saker som kan stödja denna teori; Atlanteanerna förknippas ofta med en pelarkult. Berättelserna talar om en pelare i ett centralt tempel som var smord med offerblod, denna pelare kallades av grekerna för stele boreios, den norra pelaren, himmelsbäraren dvs Atlas - därav namnet Atlantis - Pelare. Stele Boreios eller Irminsul, som den kallades av Germanerna, fanns, enligt vissa på många ställen i det forna Germanien; andra hävdar att det fanns mycket få, om ens någon, den mest kända är troligtvis den som finns avbildad vid det gamla hednatemplet Externsteine vid Horn, utanför Detmold, Tyskland. Irminsul var en symbol för världsträdet som höll uppe himlen och närde världen. Irminsuls likhet med Ear runan är slående.