Hem

Lär känna Gud Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 155183, v4 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Gudar
Publicerad år 2000
ISBN 91-518-3801-X
sidantal 303
Av Deepak Chopra
Publicerad av Prisma

Med en fri och utforskande attityd utgår Chopra i denna bok från idén att alla människor kan få någon form av kontakt med det gudomliga, oavsett om man är troende eller inte.

Alias: how to know god och lär känna gud

normal

Baksidan

Lär känna Gud är måhända Deepak Chopras viktigaste bok hittils. Med en fri och utforskande attityd utgår han från idén att alla människor kan få någon form av kontakt med det gudomliga, oavsett om man är troende eller inte och oavsett religion.

>>Du behöver inte tro på Gud för att uppleva honom<<

Chopra hör till de relativtförfattare som är tillräckligt initierade i både andlig tradition och naturvetenskap och samtidigt tillräckligt fria från partsintressen för att kunna - och våga - skriva en sådan här bok. Vad han gör är nämligen att visa på hur modern naturvetenskap och andlighet, paradoxalt nog, möts i en syntes. Det är mäkta stimulerande läsning, strundom utmanande.

>>Vad är en verklig och användbar Gud?<<

Västerländsk kultur står här i fokus, till skillnad från många av författarens tidigare böcker som har en medicinsk, indisk och ayurvedisk inriktning. Då Chopra är en god pedagog och ger många intressanta exempel, kan Lär känna gud läsas även av mer oinitierade läsare.

normal

Innehåll

ETT
11. En verklig och användbar Gud

TVÅ
35. Det yttersta mysteriet

TRE
47. Sju versioner av Gud
57. Steg ett: Gud beskyddaren
72. Steg två: Gud den allsmäktige
86. Steg tre: Fridens Gud
103. Steg fyra: Gud förlossaren
119. Steg fem: Gud skaparen
135. Steg sex: Miraklens Gud
156. Steg sju: Det rena varats Gud - jag är
176. Gud är som vi är

FYRA
185. Handbok för helgon
197. Andligt uppvaknande
203. Sinnesfältet

FEM
216. Sällsamma krafter
217. Inspiration och insikter
221. Genier, underbarn och savanter
228. Minnen av tidigare liv
236. Telepati och ESP
239. Alternerande personlighet (multipelt personlighetssyndrom)
245. Synkronicitet
249. Klärvoajans och profetism

SEX
256. Kontakt med Gud
261. En själens karta
275. Föreningen
278. Identitet

291. Noter och litteraturrekommendationer
296. Register