Hem

medvetandet

Ändra sidan Detaljer
Medlem 37076, nivå 7, ämne 440562, v1
Kallar sig medvetandet
Kön Man
Kontakt E-post
Uppdaterad 2005-09-14

är Medborgare i Paranormal.se

Presentation

Jag är speciellt intresserad av fenomenet medvetandet som jag anser har en särställning bland fysikaliska(=verkliga) fenomen, eftersom alla andra fenomen i slutändan kommer till oss genom det. Jag anser att medvetandet är ett indicium på att vi har en verkligt fri vilja, eftersom medvetandet annars inte hade behövts som lobbyverksamhet för våra beslut. Invändningen att besluten verkar bli fattade innan vi är medvetna om dem bemöter jag med att den fria viljan kanske bara handlar om de långsiktiga moraliska besluten - vår programmering av oss själva! Jag funderar också på att den fria viljan inte verkar passa in i relativitetsteorin eftersom det som är en framtida händelse i ett rörelsesystem kan vara en samtida händelse i ett annat. Att entropin skulle bestämma tidens riktning tror jag inte på. Jag tror att medvetandet kan vara ett indicium på att vi har en fri vilja, eftersom medvetendet inte hade behövts om allt hade varit fast styrt. Nu utövar istället medvetandet lobbyverksamhet på den fria viljan. Nen man kan också tänka sig att den fria viljan kanske ingår i grundförutsättningarna och alltså finns utan orsak.

normal

Medvetandet är ett konstaterat fenomen
som per definition endast kan upplevas av
den individ det gäller; det vill säga
medvetandet beror på den enskilda individen.

Trollkarlen Randi har utfäst en belöning till
den som kan påvisa ett KONSTATERAT fenomen
som är ÖVERNATURLIGT, det vill säga
som ligger utanför vetenskapen.

Fenomen som beror på den enskilda individen
ligger utanför vetenskapen enligt föreningen
Vetenskap och Folkbildning, som definierar
begreppet vetenskap på följande sätt:

'Vetenskap är det systematiska sökandet efter
sådan kunskap som inte beror på den enskilda
individen, utan som envar skulle kunna
återfinna eller kontrollera.'

Alltså gör jag anspråk på Randis belöning
genom att inför honom kunna demonstrera
fenomenet medvetande såsom varande både av
honom konstaterbart och individberoende.

Om Randi hävdar att medvetandet inte är
ett konstaterat fenomen föreslår jag att han
utsätts för en ofarlig smärtsam upplevelse
tills han ändrar uppfattning.

Det torde också stå klart för Randi att hans
smärtupplevelse inte kan upplevas objektivt av
andra och upplevelsen uppfyller därför inte
vetenskapens objektivitetskrav.

- Huruvida var och en kan återfinna och
kontrollera medvetandet får Randi visa
om han vill hävda att medvetandet är
vetenskapligt och alltså inte är övernaturligt.

Det räcker då inte att människor säger att de
har ett medvetande och själva upplever det,
utan han måste bevisa det också inför andra
än dem vilkas medvetande det handlar om!