Hem

Visualisering av De Fyra Ärkeänglarna enligt Zorna Ritual, Instruktion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 629467, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Ande
är en sorts Ritual och Instruktion

Om Du någon gång känner Dig verkligt hotad, och kanske har svårt att rikta Din bön direkt till Gud, kan Du på detta sätt få hjälp av de fyra chefsänglarna Raphael, Gabriel, Michael och Auriel.

Alias: visualisering av de fyra ärkeänglarna och visualisering av de fyra ärkeänglarna enligt zorna

normal

Instruktion

När man håller på med magiskt arbete är man givetvis inte ensam – den andliga världen håller koll, goda som onda andar.
Vad som är viktigt att komma ihåg, är dels att det bara är dessa Ärkeänglar som skall komma, och att Du inte låter Dig påverkas av något utifrån, t ex bilar, hundskall, grannens barn som skriker eller annat.

Glöm inte att stänga av mobilen och dra ut telefonjacket!

Riktning: Öster

Element: Luft

Ljus: Vitt

Textilier: Vita

Ört: Strandkvanne

Sten: Celestit
Vit Labradorit

1. Tänd ljuset och hälsa Elementet Luft genom att säga:

Var hälsad
Fader Luft,
Som är förknippad
Med det Högsta Ljuset,
Jag kallar Dig
Till mig…

2. Håll Kvannen ovanför ljuset och säg:

Jag ber Dig
Strandkvanne,
Var den kanal som behövs
För att förbinda mig
Med Guds Änglavärld…

3. Ställ den i fönstret, håll Celestiten intill lågan och säg:

Jag ber Dig
Celestit,
Hjälp mig få kontakt
Med mitt Högre Jag,
Och det Gudomliga
Inom mig…

4. Håll Labradoriten intill lågan och säg:

Jag ber Dig
Labradorit,
Hjälp mig få kontakt
Med Guds fyra chefsänglar
Raphael, Gabriel, Michael och Auriel,
Vilka är både mina
och hela mänsklighetens
Skyddsänglar…

Slappna av och koncentrera Dig bara på namnet och den tillhörande omgivningen runt själva gestalten – var noga med visualiseringen!

Framför Dig på en blåsig kulle står en gulklädd man med en stav i handen, och vinden leker med hans hår och kläder, för han är Raphael – Ärkeängeln av elementet Luft.

5. Buga Dig inför den gulklädde Raphael som står på den blåsiga kullen med staven stadigt i sin hand, och säg:

Var hälsad
Ärkeängel Raphael,
Jag ber Dig
Om Ditt beskydd…

Bakom Dig bredvid ett vattenfall står en blåklädd man med en bägare i handen, och vattnet stänker på hans hår och kläder, för han är Gabriel – Ärkeängeln av elementet Vatten.

6. Vänd Dig om och buga Dig inför den blåklädde Gabriel som står bredvid vattenfallet, med bägaren fylld med vatten i sin hand, och säg:

Var hälsad
Ärkeängel Gabriel,
Jag ber Dig
Om Ditt beskydd…

Till höger om Dig omgiven av het luft står en rödklädd man med ett flammande svärd i handen, och hettan strömmar mot hans hår och kläder, för han är Michael – Ärkeängeln av elementet Eld.

7. Vänd Dig åt höger och buga Dig inför den rödklädde Michael som står omgiven av hetta, med det flammande svärdet i sin hand, och säg:

Var hälsad
Ärkeängel Michael,
Jag ber Dig
Om Ditt beskydd…

Till vänster om Dig i en lummig trädgård står en vitklädd man med ett pentagram i handen, vars överdel är citrongul för den luftiga delen av jorden.
Den högra delen är olivgrön för den fuktiga delen av jorden, den vänstra delen är rödbrun för den heta delen av jorden, och den nedre delen är svart för den fasta delen av jorden.
Grönskan omger hans hår och kläder, för han är Auriel – Ärkeängeln av elementet Jord.

8. Vänd Dig åt vänster och buga Dig inför den vitklädde Auriel som står i den lummiga trädgården, med det olikfärgade pentagrammet i sin hand, och säg:

Var hälsad
Ärkeängel Auriel,
Jag ber Dig
Om Ditt beskydd…

När Du nu kan visualisera alla fyra Ärkeänglarna runt omkring Dig, tackar Du dem för att de vill beskydda Dig, och håller kvar bilden av dem medan Du långsamt återkommer till nuet.

9. Innan Du blåser ut ljuset, säger Du:

Jag tackar Dig
Fader Luft,
För Din närvaro
Och hjälp…