Hem

Förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina Artikel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 587613, v2 - Status: normal.
är Artikel

Den kinesiska regimen tillåter varken politisk opposition eller andliga rörelser. Något inte minst utövare av kultiveringsmetoden Falun Gong fått erfara.

Alias: förföljelsen av falun gong-utövare i kina

normal

Den 13 maj 1992-

offentliggjordes en uråldrig självkultiveringsmetod kallad Falun Gong eller Falun Dafa för allmänheten av Lärare Li Hongzhi. Den främjar den mentala och fysiska hälsan och lärdes tidigare bara ut privat. Falun Gong betyder ”lagens hjul” och kan sägas vara besläktat med taoism, buddhism och qigong. Metoden består av fem mjuka rörelser och grundas på den universella principen Zhen (Sanning), Shan (Barmhärtighet) och Rhen (Tålamod).
Sedan 1992 har miljontals utövare i hela världen rapporterat märkbara hälsoförbättringar. Och I början hyllades och stöddes rörelsen av Kinas regering på grund av dess hälsobringande egenskaper. Tidigt på året, 1998 visade en rapport att 70-100 miljoner kinesiska medborgare, inräknat regeringstjänstemän utövade metoden. Metoden har sedan starten spridit sig till världens alla hörn, med tyngdpunkt i Kina.

Molnen hopar sig…

Den 25 april 1999 samlades mer än 10 000 Falun Gong-utövare utanför de kinesiska ledarnas slutna bostadsområde i Peking. Protesten grundades på rapporter om att utövare i staden Tianjin blivit trakasserade av polisen och att spridandet av Falun Gong-material förbjudits. Skaran av demonstranter hade fredliga avsikter och efter att ha presenterat sina klagomål för Zhu Rongji, chef för det kinesiska statsrådet, återvände man lugnt hemåt.
Händelsen skakade Kinas ledare. Man hade inte förväntat sig att så många människor skulle samlas så snabbt. Det var faktiskt första gången sedan de omfattande demonstrationerna på Himmelska Fridens Torg 1989, som så många människor samlats i protest i Peking.
För att förstå de händelser som följer måste man veta att Kinas regering styrd av kommunistpartiet, officiellt är ateistiskt lagd och därför uppmuntras inte något av spirituell natur, eftersom att det då skulle strida emot kommunismens ideologi.

Natten till den 19 juni samma år bröt sig polis in i hundratals kinesiska hem och drog iväg både barn och vuxna till fängelse. Den 22 juli förklarades Falun Gong som en olaglig rörelse av Kinas regering, och från den dagen startade också en brutal kampanj skapad för att krossa rörelsen och dess anhängare. Den förre kinesiska ledaren beordrade att Falun Gong skulle utrotas. Enligt källor i Kina och från vittnesmål från utövare som förföljts beordrade Jiang Zemin att förföljelsen skulle genomföras genom ett trepunktsdirektiv till alla nivåer av stat och myndigheter. De beordrar att Falun Gong-utövare ska förstöras genom tvångsarbete, tortyr och dödande. Att utövares anseende skall förstöras genom mediekampanjer. Målet med just den andra punkten var att måla upp rörelsen som en ond sekt. Till sist skulle man förstöra den ekonomiska biten för rörelsens medlemmar.

Lögn efter lögn spreds, allt för att vända folket emot och avskräcka människor för Falun Gong. Via Kinas ambassader runtom i världen spred man sin propaganda. Syftet var helt enkelt att skapa en falsk bild och måla upp rörelsen som ond och destruktiv. Vad som i grund och botten drev dåvarande president Jiang Zemin tros vara det faktum att Falun Gong-rörelsen nästan hade tio miljoner fler anhängare än vad kommunistpartiet hade medlemmar. Landets ledare var förskräckta över dess popularitet och att metoden så snabbt spred sig. Hos Kinas totalitära regim var rädslan över att förlora makten över folket stark och kort sagt den utlösande faktorn. Riktigt på vilket sätt man trodde detta skulle ske är för många väldigt oklart. Falun Gong var och är en ytterst fredlig kultiveringsmetod som uppmuntrar till att framhäva individens goda egenskaper.

Trots det skickas än idag utövare till idrottsarenor och tvångsarbetsläger där man ”omskolas”. Med andra ord utsätts tusentals oskyldiga människor för hjärntvätt och tortyr. Oskyldiga laglydiga medborgare dödas för sin övertygelse, och sedan 1999 har 831 människor fått sätta livet till. Över 100 000 tillbringar nu sina liv på arbetsläger och 6000 sitter i fängelse och tusentals utövare har tagits in på kliniker för psykiatrisk vård. Amnesty klassar många av de utövare som utan rättegång skickats till arbetsläger som samvetsfångar, eftersom att de enbart har uttryckt sin åsikt utan att ha förespråkat våld.

Till denna stund har den kinesiska regeringen använt sig av alla möjliga metoder för att terrorisera och pressa människor till att överge sin tro. Tusentals har skickats till arbetsläger och förlorat sina jobb, bostäder och i och med svartmålningen, även sina anseenden. Allmänna bokbål av metodens böcker har ägt rum, alla av Falun Gongs hemsidor är idag spärrade i Kina och ingen kan längre känna sig säker när till och med folks E-post läses igenom och undersöks. Flera utövare avtjänar idag upp till 18 år långa fängelsestraff, medan andra klassas som sinnessjuka och skickas till ”vårdanstalter” där de injiceras med giftiga droger som åsamkar dem stora kroppsliga skador. Denna metod användes även under Stalins tid i Sovjetunionen, då den fick folk att verkligen tro på ryktena om att offren var mentalt störda och därför förtjänade att låsas in.

Den 23 januari 2001

Äger det Kinesiska nyåret rum men samma dag sker även något fruktansvärt på Himmelska Fridens Torg. Fem stycken Falun Gong-utövare har tänt eld på sig själva och äntligen kan regimen i Kina peka ut rörelsen som ond. Nyheten om självmordsförsöken sprids fort genom tv och tidningar och snart hade kineserna och resten av världen fått veta sanningen. Falun Gong var en farlig sekt som drev människor till fruktansvärda saker. Vad man inte visste då var att hela händelsen var iscensatt och att de stackars människor som drabbats av antingen svåra brännskador eller som rentav av avlidit, var fredliga Falun Gong-utövare. Bakom det hela stod naturligtvis Kinas regering.

Dagens Gestapo

De direktiv som Jiang skapade lät han en ny form av byrå förverkliga. De så kallade 610-byråerna har som enda uppgift att utrota Falun Gong. Det är också den enda byrå i Kina som på alla nivåer har befogenhet att ge order om systematisk förföljelse av Falun Gong-utövare genom hjärntvätt och tortyr. För Falun Gong fungerar de som ett nutida Gestapo som jämt och ständigt håller koll på vad människor i Kina tycker om rörelsen.

De metoder som används för att tortera och döda utövare i Kina är följande:

• Misshandel till döds i arresten.
• Kvinnor kläs av nakna och kastas i fängelse med våldsbenägna kriminella män.
• Kvinnor våldtas av såväl poliser och vakter som av interner.
• Elchocksverktyg används på kvinnors känsliga kroppsdelar.
• Droger tvångsinjiceras för att skada det centrala nervsystemet.
• Fingrarna genomborras med vassa bambustickor, och bröstvårtorna med ståltråd.
• Utövare tvingas gå ut på gatorna med nedsättande plakat och förödmjukas på detta sätt.
• Utövare utsätts för psykisk tortyr genom att de hjärntvättas och hindras från att sova.
• Tortyr genom tvångsmatning.

Enligt Världsorganisationen för undersökandet av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG), har den kinesiska regeringen lagt ned en fjärdedel av landets ekonomiska resurser på förföljelsen av Falun Gong. Dessa ofantliga summor har Jiang Zemin främst använt för att upprätthålla 610-byråerna, men pengar har även gått till arbetsläger, poliskåren, bevakningen inom och utom landet, propagandakampanjer i massmedierna och påtryckningar på andra länders regeringar.


Ungefär 75 procent av de dödade Falun Gong-utövarna har dött till följd av tortyr och/eller misshandel, medan tio procent orsakats genom tvångsmatning. Riktigt vad de andra har dött av går inte säkert att fastställa. Det har hänt att människor oförklarligt har fallit från de övre våningarna när de är i polisförvar.

Förföljelsen fortsätter än idag, samtidigt som kinesiska myndigheter blånekar att något sådant någonsin ens skulle ha ägt rum.