Hem

Inlärningsrevolutionen Facklitteratur

Ett program för livslångt lärande

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1072, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/inlaerningsrevolutionen.html
är Facklitteratur
Behandlar Lärdom och Pedagogik
Publicerad år 1994
ISBN 91-88410-26-9
sidantal 512
Av Jeannette Vos och Gordon Dryden
Publicerad av Brain Books
är översatt av Ingmar Svantesson

En bok om de nya inlärningsmetoderna för morgondagens värld. Verkligheten blir snabbt annorlunda och det gäller att ha rätt karta!

Alias: inlärningsrevolutionen - ett program för livslångt lärande

normal
Omfång16x24 cm

normal

Baksidan

Inlärningsrevolutionen - En bok om de nya inlärningsmetoderna för morgondagens värld. Verkligheten blir snabbt annorlunda och det gäller att ha rätt karta!

Ett program för livslångt lärande - det handlar om din hjärna!

 • Hur du lär dig läsa fyra böcker om dagen - och minns vad du läst.
 • Hur elever kan lära sig grunderna i främmande språkåtta veckor.
 • Hur ungdomar som ligger fem år efter i sin läsutveckling kan komma ikapp på mindre än tio veckor.
 • Hur du kan öka ditt barns möjligheter under de viktiga åren upp till åtta år.
 • Hur du kan fortsätta lära dig genom hela livet.
 • Hur du kommer ikapp i skolan - även om du startar efter de andra.
 • Hur du tänker för att få framgångsrika idéer i skolan och på jobbet.
 • Hur du finner din bästa kanal för inlärning, tänkande och arbete.
 • Hur elever finner lust i studier och inte genom droger, gäng och brott.
 • Den roliga och snabba vägen till inlärning i skolan, arbetet och i hemmet.

Den nyzeeländske televisionsproducenten och presentatören Gordon Dryden och Dr Jeannette Vos från USA kombinerar sina unika talanger i denna handbok om livslångt lärande för föräldrar, elever, studenter, lärare och utbildare.

Nu kan du läsa resultatet av Vos och Drydens arbete i denna översiktsguide för livslångt lärande.


normal

Innehåll

 • ivarens förord

Den här boken kommer att förändra de sätt vi tänker, lever, lär oss, arbetar och agerar på
 • Förord av Jeanette Vos

Handbok för en mjuk revolution: att vända förtvivlan till hopp
Dags att höja blicken i en värld där nästan allting är möjligt

1. Framtiden

15 trender som kommer att skapa morgondagens värld

1. Ögonblicklig kommunikation
2. En värld utan ekonomiska gränser
3. De tre stegen mot en världsekonomi
4. Det nya servicesamhället
5. Från stor till liten
6. Fritidens tidsålder
7. Arbeters förändrade skepnad
8. Kvinnor i ledarroller
9. Hjärnans årtionde
10. Kulturell nationalism
11. Den växande underklassen
12. En aktiv, åldrande befolkning
13. Den nya gör-det-själv-rörelsen
14. Kooperativa företag
15. Individens triumf

2. Varför inte det bästa?

De 13 stegen för att skapa världens bästa utbildningssystem

1. Den elektroniska kommunikationens roll
2. Alla är datasmarta
3. Dramatiska förbättringar behövs i föräldrautbildningen
4. Hälsokontroller för småbarn
5. Utvecklingsprogram för småbarnsåren
6. Du kan komma ifatt när som helst
7. Tillgodose varje individuell inlärningsstil
8. Att lära sig lära och tänka
9. Precis vad borde vi undervisa om i skolan?
10. Inlärning på fyra nivåer
11. Tre skäl att studera
12. Var ska vi undervisa?
13. Uttryck dig enkelt

3. Möt din fantastiska hjärna

Du är ägare till något som kan liknas vid den mest kraftfulla dator

4. En gör-det-själv-guide

De första 20 stegen mot att lära vad som helst snabbare, bättre, lättare

1. Lär av idrotten
2. Våga drömma - och föreställ dig din framtid
3. Sätt upp ett bestämt mål - och sätt deadlines
4. Skaffa en entusiastisk mentor - nu!
5. Börja med hela bilden först
6. Fråga!
7. Ta fram huvudregeln
8. Leta fram de tre bästa böckerna som skrivits av människor som uppnått något praktiskt
9. Lär dig läsa på nytt - snabbare, bättre, lättare
10. Förstärk med bilder och ljud
11. Lär dig genom att göra
12. Lär dig mindmapping
13. Enkla sätt att komma ihåg vad du lärt dig
14. Lär dig avspänd koncentration
15. Öva, öva, öva
16. Repetera och tänk igenom
17. Använd minneskrokar
18. Ha kul, spela spel och lek
19. Lär av varandra
20. Gå en kurs i accelerated learning

5. Hur man får goda idéer

En kreativ process i 12 steg för näringslivet, skolan och livet
En idé definieras: en ny kombination av gamla element

1. Definiera ditt problem
2. Definiera din ideala lösning och visualisera den
3. Samla in alla fakta
4. Bryt mönstret
5. Gå utanför ditt område
6. Pröva olika kombinationer
7. Använd alla dina sinnen
8. Stäng av - låt det puttra
9. Koppla av med musik eller natur
10. Sov på saken
11. Heureka!
12. Kolla igen

Brainstorming - en checklista


6. Från första början

Goda råd till dem som vill ha friskare, intelligentare barn

7. De viktiga åren

Hur du kan öka ditt barns intelligens mellan födsel och 8 år

1. Det viktiga i att gå steg för steg
2. Enkla råd som gäller den första tiden
3. Bygg vidare på de fem sinnena
4. Använd hela världen som ditt klassrum
5. Kommunicerandets stora konst
6. Föräldrar som första lärare
7. Föräldrar på dagis
8. Fortsätt med samma lustfyllda syn på skolan

8. Inlärningens innersta hemlighet

Hur man programmerar för framgång i utbildning och näringsliv

9. Verklig inlärning

Det lustfyllda och snabba sättet att omforma utbildning i skolan och näringslivet

1. Det bästa inlärningstillståndet
2. Nycklarna till god prestation
3. Tänk över det och lagra det i långtidsminnet
4. Aktivera för att dra ut kunskapen
5. Tillämpa det
6. Repetition och utvärdering

 • För samman allt
 • Simon Guggenheim school experiment
 • Flytande franska på åtta veckor
 • Armén lär sig främmande språk på rekordtid
 • En lärare som undervisar i accelerated integrative learning
 • Förvånansvärt långsam start för stora genombrott

10. Gör det med rätt stil

Hur mdu kan finna din inlärningsstil och använda alla dina intelligenser
  • Att komma fram till sin inlärningsstil
  • Hur man tar in information
  • Hur man ordnar och bearbetar information
  • Förhållanden som påverkar din inlärningsförmåga
  • Fysiska och biologiska behov som påverkar inlärningen
  • Hur man kommer fram till elevernas rätta inlärningsstilar
  • Fyra typer av tankestilar
  • Testa din egen tankestil
  • Slutsatser för skolor och individer

11. Att komma ifatt snabbt i skolan

Det är lättare att koppla på och lära sig när man trycker på rätt knapp
  • Två nyckelprinciper: kopplingen sinne-kropp och kopplingen sinne-hjärna
  • Specialiserad kinesiologi
  • SMART-programmet
  • Boll/käpp/fågel-metoden
  • Genombrott i Nya Zeeland
  • Fyra-minuters läsprogram
  • TARP - the tape-assisted reading programme
  • Kamrathandledning
  • Titta och lyssna-metoden
  • Nya Zeelands Reading Recovery programme
  • Personliga nyckelförråd
  • Nybörjarmatematik
  • Kom-ifatt-program på dator
  • SEED ett matematikprogram

12. Lösningen på dilemmat med avhopp
 • Hur man blir hög på utbildning och inte på droger, gäng och brott
 • Att använda Japans företagsmetoder för att förbättra skolan
 • Integrerade studier har hela världen som klassrum
 • Gruppstudier och helhetsinriktade tekniker
 • Sexveckors-kurser bygger upp framgångar steg för steg
 • I Super-Camp hamnar bitarna på plats

13. Planering av morgondagens skolor

De 12 stegen för att omforma en nations utbildningssystem

1. Skolor är kommunala resurscentra för hela livet, året runt
2. Fråga dina kunder
3. Se till att kunderna blir nöjda
4. Tillgodose alla intelligensdrag och inlärningsstilar
5. Använd världens bästa undervisningstekniker
6. Investera i nyckelresurser: lärarna
7. Gör alla både till lärare och elev
8. Planera för en fyrdelad kursplan
9. Ändra bedömningssystemet
10. Använd morgondagens teknologi
11. Använd hela samhället som en resurs
12. För alla: rätten att välja

14. Morgondagens näringsliv

Den nya lärande organisationen

15. Att ta kontroll över framtiden

Hur man genomför omvandlingen i samhälle och nationer
 • Kapitelreferenser
 • Tack till alla som bidragit
 • Resurser
  • Inbjudan att delta i ett internationellt nätverk
  • Resurser som vi rekommenderar
  • Annan rekommenderad läsning
 • Index