Hem

Min Plats På Jorden enligt Zorna Besvärjelse, Instruktion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 631295, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Sisla
är en sorts Besvärjelse och Instruktion

Denna Besvärjelse främjar föreningen mellan Dig, De Fyra Elementen och Moder Jord.

Alias: min plats på jorden och min plats på jorden enligt zorna

normal

Instruktion

Riktning: Norr

Element: Jord

Tidpunkt: Dag

Textilier: Gröna kläder
Ett långt Rött band

Träd: Bok

Mat: Röda, Vita, Gula och Svarta Bönor

Sten: Bärnsten
Celestit
Conikalcit
Blå Rutilkvarts
Kristallinisk Rosenkvarts
Turkos
Alexandrit

Tarot: Alkemisten

Tillbehör: En fjäder

1. Leta upp en plats under en Bok där Du kan vara helt ensam, och lägg fjädern på den platsen

2. Lägg bandet i en stor cirkel med fjädern i mitten, och lägg den Gula Bönan i Öster, den Röda i Söder, den Vita i Väster och den Svarta i Norr

3. Kliv in i Cirkeln med vänsterfoten först, ta upp fjädern med vänsterhanden och sätt Dig på dess plats, och hälsa elementet Jord genom att säga:

Var hälsad
Moder Jord,
Som är förknippad
Med min fysiska existens.
Jag kallar Dig
Till mig…

4. Håll bärnstenen i handen och säg:

Jag ber Dig,
Bärnsten,
Hjälp mig att bli ödmjuk
Och känna respekt
Inför naturen…

5. Håll Celestiten i handen och säg:

Jag ber Dig,
Celestit,
Hjälp mig känna kärlek
Till mina
Medmänniskor…

6. Håll conikalciten i handen och säg:

Jag ber Dig,
Conikalcit,
Hjälp mig leva i harmoni
Med De Fyra Elementen;
Fader Luft, Moder Vatten,
Fader Eld och Moder Jord…

7. Håll Rutilkvartsen i handen och säg:

Jag ber Dig,
Rutilkvarts,
Skänk mig kunskapen
Om Universum Lagar…

8. Håll Rosenkvarten i handen och säg:

Jag ber Dig,
Rosenkvarts,
Hjälp mig känna
En gudomlig kärlek
Till allt levande…

9. Håll Turkosen i handen och säg:

Jag ber Dig,
Turkos,
Låt mig känna
Vördnad inför livet

10. Håll Alexandriten i handen och säg:

Jag ber Dig,
Alexandrit,
Ge mig en känsla
Av samhörighet
Med själva livet…

11. Se Dig omkring och låt atmosfären skölja över Dig; öppna alla Dina sinnen och andas in den luft som alla levande varelser känner – den som knyter er samman

12. Innan Du lämnar Platsen säger Du:

Jag tackar Dig
Moder Jord,
För Din närvaro
Och hjälp…

Förvara bönorna och fjädern bland Dina magiska tillhörigheter, och utför denna Besvärjelse när Du känner Dig deprimerad eller saknar tilltro till den Gudomliga kärleken i Skapelsen.