Hem

Parallella liv

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 270, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
Denna text är importerad från /old/psi/parallella_liv.html
är Trobart

Alias: parallella liv

normal

Tvillingarna bortadopterades till olika familjer, när de var små. Deras adoptivföräldrar döpte dem båda till James.

När de för första gången träffades i februari 1979, visade det sig att James Lewis och James Springer hade levt i stort sett parallella liv.

Båda ogillade rättstavning och gillade matte i skolan.

Båda hade haft en hund som de döpt till Toy.

Båda arbetade som poliser.

Båda gifte sig och skaffade barn. Deras första fruar hette Linda, deras andra fruar hette Betty.

Båda hade döpt sitt första barn till James Alan.

Båda brukade åka till samma badort i Florida, på sin semester.

Båda rökte samma cigarettmärke.

Båda gillade att snickra på sin fritid.

Båda hade byggt en vit bänk runt ett träd.


normal

Dick Sutphen, reinkarnationsforskare och metafysiker från Usa talar om parallella liv. Själen kan bestämma sig för att dela upp sig i flera olika kroppar och leva under samma tid på jorden. Det högsta antal Dick har funnit är fyra men det är vanligare att själen delas upp i två eller tre individer när det händer, säger han.

Varför bestämmer sig själen för att göra detta? Man gör det för att uppleva mer under samma tid säger Dick Supthen. Detta påstående är radikalt och unikt!

Det metafysiska Amerika verkar ha delats upp i två läger, för och emot parallella liv. De som är emot säger bland annat att hela begreppet faller på motivet. Det finns ingen brådska i evigheten för tid existerar inte kosmiskt sett. Men Dick S. menar också att det samhälle som finns här och nu aldrig har funnits och aldrig kommer att finnas någonstans i universum och därför kan vi aldrig komma tillbaka till just dessa omständigheter igen. Själen kan då uppleva detta samhälle från flera perspektiv på samma gång.

Parallella jag lever på olika ställen på jorden, i olika åldrar men med delar av samma själ och påverkas av varandra, säger Dick. På en högre jag-nivå är vi medvetna om vad som händer med den eller de andra. Dick kallar dem parallel-selves. Ängslan och oro kan komma därifrån men också glädje och harmoni. Man influerar varandra. På en övermedveten nivå kan man också kommunicera med varandra. När parallella jag föds eller dör (ej samma tid- punkter eller årtal) kan man känna det genom att bli tillfälligt sjuk eller orolig i kroppen. Den ena har en dålig dag och den andra känner en oförklarlig olustkänsla i kroppen.

Man har liknande längtan,intressen, personligheter osv. En föder upp hästar, den andre arbetar på travbana. ån är konstnär, den andre är kläddesigner. Men man har också funnit raka motsatser och förklarar det med en inre längtan man har vad gäller balans och harmoni mellan två motpole, yin/yang, plus/minus osv.

Hur kan man veta om man har ett eller flera parallellla jag någonstans på jorden? Man kan göra det på samma sätt som när man upplever ett tidigare liv, genom att försätta sig i ett förändrat medvetandetillstånd. Många människor har gjort detta med hjälp av en terapeut och många av dessa har efteråt forskat och fått fram vad de kallar för bevis.

Kan man möta sig själv, dvs sin egen hälft eller tredjedel, rent fysiskt? Ja, en del har uppfattat det som en fantastisk upplevelse, andra som svåra sådana. Något mellanting har man inte funnit.

Tanken på parallella liv är intressant men radikal. Samtidigt som jag är Kristina Wennergren i Usa kan jag vara en soldat i Libanon och en baby i Mexico. Det måste alltså inte vara samma kön.

Kan parallella liv vara en förklaring på schitzofreni som handlar om tudelade personligheter eller multipersonligheter?

Fastän jag inte själv har tagit ställning till om jag tror på parallella liv existerar så har jag tagit upp det på mina kurser som en information. Med tanke på det som kommer fram i de här undersökningarna så är det alldeles för intressant för att ignorera eller avfärda helt. I grupper har jag i ett förändrat medvetandetillstån undersökt huruvida kursdeltagarna har ett eller flera parallellla jag någonstans på jordklotet. Detta har gjorts med goda resultat och ibland med stor tydlighet liknande det man upplever under en regression.