Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< I >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

ialk
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
iblis
Ängel, Demon
Lucifer betyder "ljusbäraren".
ickefysiska plan
Plats
Verkligheten kan uppledas i flera existensplan, såsom fysiskt plan, eterplan, astralplan, mentalplan och andeplan.
ickefysiska varelser
Livsform
En entitet som inte är beroende av en fysisk / biologisk kropp, men är i någon form levande med ett slags medvetande. Detta är vad man i vissa fall menar med begreppet ande.
ickefysisk livsform
Livsform
En entitet som inte är beroende av en fysisk / biologisk kropp, men är i någon form levande med ett slags medvetande. Detta är vad man i vissa fall menar med begreppet ande.
idun
Nordisk gudom, Gudinna, Asynja
Kärlekens och fruktbarhetens gudinna. Hon har hand om de förgyllda äpplen gudarna äter för att inte åldras. Maka till Brage. Idun betyder "den föryngrande".
ignis fatuus
Ljusfenomen, Dödsväsen
De liknar en ljuslåga eller en flamma och har ofta setts i sumpmarker eller ovanpå nya gravar på nätterna.
illavarslande
ESP
Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda eller befinner sig på helt annan plats.
incubus
Astralväsen, Parasitande
Incubus är de manliga sexuella astralväsen som kommer om natten och "leker" med kvinnor. Ibland tömmer de kvinnorna på kraft och de vaknar då matta och svaga.
indigo
Person, Liv
Personer som är knutna till själsfärgen indigo. De genomsyras av egenheter som består av att vilja förändra världen. De har också i allmänhet stort intresse för det paranormala.
indigobarn
Person, Liv
Personer som är knutna till själsfärgen indigo. De genomsyras av egenheter som består av att vilja förändra världen. De har också i allmänhet stort intresse för det paranormala.
indigo children, the
Person, Liv
Personer som är knutna till själsfärgen indigo. De genomsyras av egenheter som består av att vilja förändra världen. De har också i allmänhet stort intresse för det paranormala.
indigoperson
Person, Liv
Personer som är knutna till själsfärgen indigo. De genomsyras av egenheter som består av att vilja förändra världen. De har också i allmänhet stort intresse för det paranormala.
individuations-process
Utveckling
Att medvetet utveckla sin andlighet genom att t ex höja sitt medvetande och uppgå mer och mer i sitt sanna själv.
inre medvetandet
Medvetande
inre utveckling
Utveckling
Att medvetet utveckla sin andlighet genom att t ex höja sitt medvetande och uppgå mer och mer i sitt sanna själv.
i.n.r.i.
Helare, Kanal, Magiker
Jesus från Nasaret: Grundaren av kristendomen, som anser Honom vara själva Gud i kött, dvs. Guds enfödde son
insperitationsguide
Ljusarbetare, Ickefysisk livsform, Ande för skydd och hjälp
Andlig (icke jordisk) vägledare.
instrumental transcommunication
Transkommunikation
Oförklarliga röster - som inte har hörts under själva inspelningen - kommer med på inspelningsband och i radioapparater, bilder i TV-apparater och texter och bilder i datorer.
instrumentell transkommunikation
Transkommunikation
Oförklarliga röster - som inte har hörts under själva inspelningen - kommer med på inspelningsband och i radioapparater, bilder i TV-apparater och texter och bilder i datorer.
interaktion i gtn
Teori
Jag tror att varje förändring var som helst i universum påverkar allt annat.
intuition
Insikt, Psykiskt fenomen
En slags känsla av vetskap, icke baserad på medvetna slutsatser utan relaterad till den del av hjärnans minnen som vi inte har medveten tillgång till. Kanske en svagare form av klärvoajans.
islam
Abrahamitisk religion
Ordet islam är arabiska och betyder ungefär "hängivelse under Guds vilja" Allah är det arabiska ordet för Gud. Muhammed var Allahs profet och begav sig till Medina år 622, som muslimerna räknar som år 1.
itk
Transkommunikation
Oförklarliga röster - som inte har hörts under själva inspelningen - kommer med på inspelningsband och i radioapparater, bilder i TV-apparater och texter och bilder i datorer.