Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< P >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

paganism
Naturreligion
Paganism, de äldre naturreligionerna.
palmistry
Spådomsmetod
Kiromanti, (av grekiska cheir: hand, och manteia: spådom), konsten att spå i händer via linjer, berg och former på hand och fingrar.
para brahma
Indisk gudom
Brahma är den första levande varelsen i universum. Den enda utan materiell far eller mor. Skaparen och personifikationen av den kosmiska kraften enligt indisk mytologi.
parafysiska fenomen
Paranormalt fenomen
De parafysiska fenomenen är den undergrupp till de paranormala fenomenen där ett medvetande (från människa eller annat djur) inte spelar en central roll.
parallella liv
paranomalitet
Det som bryter mot våra konventionella uppfattningar om vad som är möjligt.
paranormala fenomen
Det som bryter mot våra konventionella uppfattningar om vad som är möjligt.
paranormalafenomen
Det som bryter mot våra konventionella uppfattningar om vad som är möjligt.
paranormala företeelser
Det som bryter mot våra konventionella uppfattningar om vad som är möjligt.
paranormala förmågor
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
paranormala väsen
Livsform
En entitet som inte är beroende av en fysisk / biologisk kropp, men är i någon form levande med ett slags medvetande. Detta är vad man i vissa fall menar med begreppet ande.
paranormal empatisk förmåga
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
paranormal natur
Det som bryter mot våra konventionella uppfattningar om vad som är möjligt.
parapsykiska
Paranormalt fenomen
De parapsykiska fenomenen är den undergrupp till de paranormala fenomenen där ett medvetande (från människa eller annat djur) spelar en central roll.
parapsykologiska fenomen
Paranormalt fenomen
Denna term används informellt för att benämna de fenomen parapsykologer studerar.
parmeditation
Yoga, Sexmagi, Lära
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
peceptionspsykologi
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
pendel
Slagruta
Ett föremål av varierande art som hänger i en tråd. Användaren håller andra änden av tråden och låter pendelns olika svängningar ge svar på frågor.
pendelhealing
Helande
I pendelhealing använder man pendeln för att avsöka kroppens energisystem, kolla in chakrana, var de finns och hur det står till med dem.
phyllis curott meets the guardian at the gate
Skildring
utdrag ur Phyllis Curotts bok Book of Shadows
pk
Psi, Lokaliserad händelse
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
pk-effekt
Psi, Lokaliserad händelse
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
pk-fenomenet
Psi, Lokaliserad händelse
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
pk i spel
De har försökt upprepa tidigare gjorda försök att med PK påverka ett förlopp med inslag av tävling och lek.
placebo
Kroppslig läkning genom positiv förväntan. Patienter matas med värdelösa sockerpiller och blir läkta pga. tro.
plan
Plats
Verkligheten kan uppledas i flera existensplan, såsom fysiskt plan, eterplan, astralplan, mentalplan och andeplan.
plan enl mystiker
Jag beskriver här några sätt att indela människan i subtila funktionsoktaver.
poltergaist
Makro-PK, Spontan PK
RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress.
poltergeist
Makro-PK, Spontan PK
RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress.
poltergeist experiences
Makro-PK, Spontan PK
RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress.
poltergeistfenomenen
Makro-PK, Spontan PK
RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress.
poltergheist
Makro-PK, Spontan PK
RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress.
poltergiest
Makro-PK, Spontan PK
RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress.
poltergiester
Makro-PK, Spontan PK
RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress.
power animal
Djur, Ickefysisk livsform
Kraftdjur eller totemdjur har sitt ursprung i shamanistiska religioner. Guidar och vägleder.
prata med döda
Andekontakt, Parapsykiskt fenomen
Kontakt med en avliden människa. Kontakten kan vara allt från en förnimmelse av närvaro, att man hör den avlidnes röst, att man känner att den avlidne rör vid en, till att man ser personen.
predestination
Lära
Teologisk lära som innebär att en människas slutliga öde (frälsning eller förtappelse) är på förhand bestämt genom gudomligt beslut.
prekognitiv
ESP, Spådomsmetod
Ensamt står termen för ESP mellan fp och ett målobjekts framtida tillstånd, dvs att fp i en psi-situation får information om en specifik framtida situation.
prekognitiva drömmar
Dröm, Psi under ASC, ESP
Förutsägelser, sanndrömmar, på annat sätt ickefysiskt uppfattad information som framträder i drömmar.
profetsia
Förutsägelse, ofta av religiös karaktär.
psi
Parapsykiskt fenomen
Psi inbegriper vanligen ESP och PK.
psifenomen
Det som bryter mot våra konventionella uppfattningar om vad som är möjligt.
psi-spår
Spåret, som kom att kallas psi-spåret är alltså det mätbara spåret av en tanke.
psi-spåret
Spåret, som kom att kallas psi-spåret är alltså det mätbara spåret av en tanke.
psi-spårsfenomenet
Spåret, som kom att kallas psi-spåret är alltså det mätbara spåret av en tanke.
psi-vampyr
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
psi-vampyrer
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
psi-vampyrism
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
psi-variant
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
psychic
Att kunna se övernaturliga väsen som är osynliga för andra, men även att kunna se in i framtiden.
psychokinesis
Psi, Lokaliserad händelse
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
psykiska förmågor
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
psykiska krafter
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
psykisk förmåga
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
psykisk kraft
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
psykokinesi
Psi, Lokaliserad händelse
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
psykokinetiska
Psi, Lokaliserad händelse
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
psyshokinesi
Psi, Lokaliserad händelse
Psykokinesi (PK) är en psi-korrelation mellan fp (försöksperson) och ett ickelevande målobjekt där information gått från fp till målobjektet; fp påverkar målobjektet.
pyramidkraft
Esoterisk energi
Kraftfält inne i en pyramid.