Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< D >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

daksha
Indisk gudom
Skapargud i den äldsta vediska gudavärlden. Räknas ofta till de sju vise män som föddes ur guden Brahmas sinne. Daksha uppkom ur Brahmas högra tumme.
days of power
Högtid i årshjulet
Sabbater i de wiccanska traditionerna. 4 större och 4 mindre.
de blonda
ALF
Sägs vara en speciell grupp utomjordingar med mycket ljust hår. De är ofta ovanligt långa och sägs samarbeta med De små grå.
demonologi
Lära
Läran om demoner
demonologism
Lära
Läran om demoner
den 1:a insikten
Insikt
Den första insikten handlar om den s k kritiska massan.
den första insikten
Insikt
Den första insikten handlar om den s k kritiska massan.
den kinesiska djurkretsen
Astrologi
Ming Shu är kinesisk astrologi. Den består av 12 tecken, ett för varje år.
den monoteistiska guden
Gudom
Den enda guden, könlös men alltför ofta beskriven som "fader".
den nya tidsåldern
Trosuppfattning
Rörelse från USA som agiterar för en holistisk världsbild med tonvikt på människans ekologiska ansvar och med inslag av teosofi och astrologi.
den stora kylan
Modell för universums framtid
Tätheten hos den mörka energin är någorlunda konstant, och det ger en allt snabbare utvidgning. Universum kommer se ut att tömmas på galaxer, eftersom de kommer utanför den rymd vi kan observera.
den stora smällen
Händelse
En teori som förklarar universum skapelse som en explosition från en punkt i ingenting. Skapade rummet, tiden och energin.
den stora sönderrivningen
Modell för universums framtid
En slags "omvänd" Big Bang teori där galaxerna försvinner först, sedan solsystem, sedan stjärnorna och planeterna.
den trefaldiga lagen
Kosmisk lag
En grundläggande lag inom häxkonst (Wicca). Det du gör kommer trefalt tillbaka. Detta gäller gott så väl som ont.
de små grå
ALF
Varelser som är 1-1,5 meter långa. Humanoid form. Mycket stora huvuden och smala lemmar. Hudfärgen är oftast gråaktig.
determinism
Teori
Filosofisk ståndpunkt som säger att saker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.
determinster
Teori
Filosofisk ståndpunkt som säger att saker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.
det högre jaget
Den person du egentligen är när man har skalat bort allt det ytliga du tror du är.
det högre jagets
Den person du egentligen är när man har skalat bort allt det ytliga du tror du är.
det onda ögat
det stora arbetet
Att genom att höja sin egna andliga nivå delta i arbetet att höja alltets andlighet.
det tredje ögat
Spatial Thing
Är förknippat med pannchakrat. Ett öppet tredje öga kan se vad som döljer sig bakom; detta mystiska centra för inre ljus används inom hinduism och yoga
deus
Gudom
Den enda guden, könlös men alltför ofta beskriven som "fader".
direkt magi
Magi
Aktiv magi är en form av magi som ej kräver någon form av ritual, istället är viljan det viktigaste redskapet i utförandet. Man använder sig av extern energi som kan laddas upp genom t ex meditation.
direktmagi
Magi
Aktiv magi är en form av magi som ej kräver någon form av ritual, istället är viljan det viktigaste redskapet i utförandet. Man använder sig av extern energi som kan laddas upp genom t ex meditation.
divinationsteknik
Konsten att utläsa dold kunskap genom att tyda tecken eller via psykisk förmåga. Kunskap om det förflutna, nuet eller framtiden.
djed
Esoterisk energi
Kundalini är ett namn på den eteriskt kosmiska energi som sägs genomsyra hela universum - det tantras kallar ormkraft, personifierad av gudinnan Kundalini
djävulen
Djävul
Djävulen kan betyda olika saker, det kan vara den kristna onda varelsen som även kallas t ex Lucifer och Satan, eller så kan dessa namn vara helt olika varelser och då för vissa också vara goda...
djävulsdyrkan
Satanism, Religion
Djävulsdyrkan är tron och dyrkan av en djävulsentitet. Allt som oftast drar man raka paralleller mellan dyrkan av den kristna djävulen (Satan) från Bibeln, men alla former av demonolatri kan klassificieras som djävulsdyrkan.
doftmagi
Naturmagi
drakbloss
Ljusfenomen, Dödsväsen
De liknar en ljuslåga eller en flamma och har ofta setts i sumpmarker eller ovanpå nya gravar på nätterna.
drake
Mytologiskt djur
Ett väsen som finns med i väldigt många kulturer; kända är t ex de kinesiska drakarna.
drakkraften
Esoterisk energi
Kundalini är ett namn på den eteriskt kosmiska energi som sägs genomsyra hela universum - det tantras kallar ormkraft, personifierad av gudinnan Kundalini
drow
Fysisk livsform
Detta är en beskrivning av vad alverna är i folksagorna.
druidism
Hedendom
Keltisk tradition för andlig utveckling och magi.
dryckernas och brygdernas magi
Naturmagi
De avkok, fusioner och dekokter som görs av blommor eller örter, och som används i magiska ritualer.
drömanalys
Veta hur man ska tyda sina drömmar och vad dom betyder, kunna tolka symboliken och relatera dem till det som händer i det vakna tillståndet
drömassociation
Vad du än drömmer så finns komponenterna någonstans i medvetandet. De situationer och upplevelser du har är sådana som finns och som tränger sig fram i drömmen och genom associationer.
drömmars betydelse
Teori
Drömmar talar om för oss vilka vi innerst inne är och vad som är meningen med våra liv här och nu. Drömmar kan även spegla minnen från tidigare liv samt ge oss glimtar av framtiden.
drömmeditation
Att aktivt bestämma och planera sina drömmar.
drömtolkning
Veta hur man ska tyda sina drömmar och vad dom betyder, kunna tolka symboliken och relatera dem till det som händer i det vakna tillståndet
drömtydning
Veta hur man ska tyda sina drömmar och vad dom betyder, kunna tolka symboliken och relatera dem till det som händer i det vakna tillståndet
drömvandring
Att aktivt bestämma och planera sina drömmar.
dödsväsen
Ickefysisk livsform
Någon som levt på jorden i en fysisk kropp och efter sin död stannat kvar istället för att fortsätta in i dödsriket eller reinkarneras. Vanligtvis kallar vi dem för spöken.