Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< A >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

abduktion
Närkontakt av fjärde graden, Affliktion
Att bli kidnappad av främmande varelser. Innebär ofta att den kidnappade blir tagen till ett rymdskepp och där utsätts för fysiska undersökningar m.m.
ac
ESP
AC är en mera neutral term för ESP och används bland annat av SAIC.
adc
Andekontakt, Parapsykiskt fenomen
Kontakt med en avliden människa. Kontakten kan vara allt från en förnimmelse av närvaro, att man hör den avlidnes röst, att man känner att den avlidne rör vid en, till att man ser personen.
after death communication
Andekontakt, Parapsykiskt fenomen
Kontakt med en avliden människa. Kontakten kan vara allt från en förnimmelse av närvaro, att man hör den avlidnes röst, att man känner att den avlidne rör vid en, till att man ser personen.
afterlife
Två frågor har dominerat parapsykologin ända sedan SPR i England bildades. Den andra är 'överlever människans medvetande den kroppsliga döden?'.
agnosticism
Lära
En lära, enligt vilken verklig kunskap ej kan erhållas beträffande tingens yttersta grund, det absoluta.
agrafa
Ej nedskrivna uttalanden av Kristus.Förmedlade i muntlig tradition.
akashakrönikan
Akashakrönikan sägs lagra allt som någonsin hänt och även allt som kommer att hända.
akashi
Härrör från sanskrit och betyder första substans, varifrån allt härstammar.
akupunktur
Alternativterapi
Kinesisk mångtusenårig metod där man botar/lindrar sjukdomar genom att sticka in nålar av speciell längd på mycket noga specifierade punkter kartlagda längs kroppens meridianer.
alexandersk wicca
Lära, Wicca
Den näst största förgreningen inom wicca idag. Lägger stor vikt vid ceremoniell magi och bandmagi.
alexandrian
Lära, Wicca
Den näst största förgreningen inom wicca idag. Lägger stor vikt vid ceremoniell magi och bandmagi.
alfodr
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
alien abduction
Närkontakt av fjärde graden, Affliktion
Att bli kidnappad av främmande varelser. Innebär ofta att den kidnappade blir tagen till ett rymdskepp och där utsätts för fysiska undersökningar m.m.
alkemi
Magi, Lära
Läran om hur man omvandlar någonting oädelt till någonting ädelt, eg. konsten att göra guld - ur arabiskans al-kîmijâ "sysselsättning med det svarta preparatet"
allah
Gudom
Den enda guden, könlös men alltför ofta beskriven som "fader".
allas hälsa
Hälsa
Allas hälsa, världen över.
allfader
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
alternativterapi
Terapi, Sjukdomsbehandling
Terapiform som inte, eller bara delvis, är allmänt accepterad eller kan ge medicinsk/psykologisk legitimation.
alv
Fysisk livsform
Detta är en beskrivning av vad alverna är i folksagorna.
ambres
Ambres är en gammal dammig ande som utrycker sig genom mediet Sture johansson.
amon
Egyptisk gudom, Gud, Demon
Skapargud i den egyptiska mytologin.
amun
Egyptisk gudom, Gud, Demon
Skapargud i den egyptiska mytologin.
analgesi
Kroppsfenomen
Okänslighet för smärta
anatomi
Magi, Lära
Läran om hur man omvandlar någonting oädelt till någonting ädelt, eg. konsten att göra guld - ur arabiskans al-kîmijâ "sysselsättning med det svarta preparatet"
andedjur
Djur, Ickefysisk livsform
Kraftdjur eller totemdjur har sitt ursprung i shamanistiska religioner. Guidar och vägleder.
andefamilj
Grupp
En grupp människor som möts i liv efter liv, möjligen även planerar inkarnationer ihop.
andefotografering
Fotografi
För att bevisa andarnas existens brukade en del medier fotografera dem tillsammans med människor. De första andefotografierna togs redan år 1860.
andefotograferingsskildring: black forest
Skildring
andefotografi
Fotografi
För att bevisa andarnas existens brukade en del medier fotografera dem tillsammans med människor. De första andefotografierna togs redan år 1860.
andekontakt
Kommunikation
Att kommunicera på något vis med ett andeväsen.
andekropp
Energikropp
Andekroppen kan sägas vara individens existens på andeplanet.
anden i glaset
Divinationsteknik
Ett bräde där man med hjälp av andar kan få fram svar på frågor.
andeplanet
Plan
Andeplanet korresponderar med de tre översta sefirorna i kabbalahns Livets Träd.
anderening
Läran och utförandet av andeutdrivning
anderöster på radio
Transkommunikation
Oförklarliga röster - som inte har hörts under själva inspelningen - kommer med på inspelningsband och i radioapparater, bilder i TV-apparater och texter och bilder i datorer.
andeutdrivning
Läran och utförandet av andeutdrivning
andevarelser
Livsform
En entitet som inte är beroende av en fysisk / biologisk kropp, men är i någon form levande med ett slags medvetande. Detta är vad man i vissa fall menar med begreppet ande.
andevärld
Verklighetens "inre sida" där andar, gudar och andra väsen sägs bo. Kulturella skillnader finns.
andeväsen
Livsform
En entitet som inte är beroende av en fysisk / biologisk kropp, men är i någon form levande med ett slags medvetande. Detta är vad man i vissa fall menar med begreppet ande.
andliga hjälpare
Guide
Hjälpare är något så enkelt som det låter - varelser, entiteter som du kan be om hjälp, prata med och få visdom av. Vissa menar att de kan likställas med änglar eller goda andar...
andliga krafter
Andliga krafter finns runt omkring oss, i stenarna, i träden, i datornerna och i oss.
andliga ljushjälpare
Ickefysisk livsform
En livsform som tolkas som god av de allra flesta. Sägs ofta arbeta för Gud, sprida ljus, kärlek, förståelse etc.
andlig energi
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
andlig guide
Ljusarbetare, Ickefysisk livsform, Ande för skydd och hjälp
Andlig (icke jordisk) vägledare.
andlig närvaro
man är medveten om en osynlig närvaro i samma rum som en själv
andligt växande
Utveckling
Att medvetet utveckla sin andlighet genom att t ex höja sitt medvetande och uppgå mer och mer i sitt sanna själv.
andlig värld
Verklighetens "inre sida" där andar, gudar och andra väsen sägs bo. Kulturella skillnader finns.
andra liv
Somliga påstår att de har minnen sedan ett tidigare liv. Vissa ger så klara beskrivningar över saker som de omöjligt kan känna till.
animal magnetism
Lokaliserad händelse
aningar
Insikt, Psykiskt fenomen
En slags känsla av vetskap, icke baserad på medvetna slutsatser utan relaterad till den del av hjärnans minnen som vi inte har medveten tillgång till. Kanske en svagare form av klärvoajans.
anomalous cognition
ESP
AC är en mera neutral term för ESP och används bland annat av SAIC.
antaryamin
Esoterisk energi
Inneboende Gudomlig kraft, Gudsförverligande, Den personliga aspekten av Gudomen.
antenn
Teori
Eterkroppen och astralkroppen fungerar tillsammans som en antenn.
antikrist
Person
Kristi motståndare, en gestalt som enligt Nya testamentet väntas bekämpa och försöka ersätta Jesus i de yttersta tiderna.
antropiska principen
Naturlag
Principen säger att universum är som det är därför att vi inte vore här om universum vore annorlunda.
apokalypsen
I alla tider har människor fått veta att tidens ände är nära.
apokalypsens fyra ryttare
Fyra kommer de ridandes när Domens Dag är nära: Död, Pest, Hungersnöd och Krig.
archangel
Ängel
Enligt gamla texter finns 92 ärkeänglar. Oftast talas om sju, mest kända är de fyra: Gabriel, Mikael, Rafael och Uriel.
arianerna
Teologisk riktning som härrör från presbytern Areios från Alexandria
arianism
Teologisk riktning som härrör från presbytern Areios från Alexandria
arianismen
Teologisk riktning som härrör från presbytern Areios från Alexandria
arken
Legend
En kista av guld man enligt Bibeln förvarade stentavlorna med de tio budorden i.
asator
Gud, As
Åskans gud inom asatron - torsdagen är helgad åt Tor
ascending
Alternativterapi, DMILS, Magi
Helande - healing - innebär att förbättra någons hälsa på andligt sätt, såsom handpåläggning, fjärrhealing mm.
asgård
Mytologisk plats
Den världen som tillhör gudarna i Nordisk mytologi.
associationer i drömmar
Vad du än drömmer så finns komponenterna någonstans i medvetandet. De situationer och upplevelser du har är sådana som finns och som tränger sig fram i drömmen och genom associationer.
assyriska kyrkan
Riktning inom kristendomen med en kristologisk åskådning som uppstod i början av 400-talet.
astrala former enl gtn
Teori
astrala planet
Plan
Planet som ligger ovanför det fysiska.
astralkroppen
Energikropp
Detta är den astrala delen av energikroppen. Den sägs färdas ut ur kroppen under nätterna.
astralplan
Plan
Planet som ligger ovanför det fysiska.
astralplanet
Plan
Planet som ligger ovanför det fysiska.
astralplanet enl gtn
Teori
Astralplanet är så att säga halvt upplöst i tid och rum. Informationen är utspridd, men har ändå ett centrum.
astralprojektion
Kroppslig frigörelse
Att lämna sin fysiska kropp och besöka det astrala planet.
astralprojektion enl gtn
Teori
När du skapar bilden av att vara på en annan plats, finns denna bild i din astralkropp.
astralresa
Kroppslig frigörelse
Att lämna sin fysiska kropp och besöka det astrala planet.
astralt
Plan
Planet som ligger ovanför det fysiska.
astralt medvetande
Medvetande, Förändrat medvetandetillstånd
Medvetandet på det astrala planet, med astralkroppen till hjälp.
astralväsen
Ickefysisk livsform
Varelser som lever på det astrala planet.
astrologi
Lära
Astrologi= astro(stjärna)+logo("ord")= "Meddelande från stjärnorna" Det är en metod för att förutse händelser och ge bl.a personlighetsbeskrivningar.
astrologi och krig
Den engelske mystikern Rodney Collin har lagt fram en teori om hur historiska skeenden påverkas av stjärnor och planeter.
astrologi och personlighet
Vad kan vi lära om en persons personlighet med astrologi?
astrologisk födelsekontroll
Födelsekontroll
Det handlar om huvudsakligen solens och månens position vid befruktningsögonblicket kombinerat med moderns personliga horoskop.
atlantis
Mytologisk plats
Den sagolika kontinenten Atlantis skall ha sjunkit i havet för omkring 10.000 år sedan.
atomatskrift
När man håller pennan på pappret är det inte du som skriver utan dina hjälpare.Ibörjan kan det vara svårt att tyda men sedan efter mycket övning så formar det så småningom ord.
atrid
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
att se spöken
Att på något sätt förnimma spökens närvaro.
att uppleva spöken
Att på något sätt förnimma spökens närvaro.
att vägledas av ljuset
Att i de vardagliga besluten vägledas av det högre jaget
aura
Ljus, Fält
Auran är ett slags ljussken som vissa kan se runt levande varelser eller objekt som ett dis eller skimmer i en eller flera färger, av lat. aura "luft,fläkt"
auraseende
Syn
Förmågan att kunna se auror kring objekt och varelser.
aura-soma
Helande
Ett healingsystem baserat på färger, örter och kristallenergier, som består av flaskor i olik färgkombinatiner.
avalons härskarinna
Bok, Fantasy, Romantik, Äventyr
Avalons dimmor (The Mists Of Avalon) är den första boken i en triolog av Marion Zimmer Bradley. Boken handlar om Arthursagan och kvinnorna runt den.
avalons skogar
Bok, Fantasy, Romantik, Äventyr
Avalons dimmor (The Mists Of Avalon) är den första boken i en triolog av Marion Zimmer Bradley. Boken handlar om Arthursagan och kvinnorna runt den.