Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< M >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

maat
Gudinna, Egyptisk gudom
Sanningens och rättvisans gudinna. Domare över de dödas själar.
macro-pk
Psykokinesi
PK som kan uppfattas av blotta ögat. Dvs föremål som rör på sig.
magi
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
magi genom musik
Magi
Användandet av musik för magiska syften.
magins lagar
Egentligen finns det inga måsten eller "ska vara" inom magin, men en viktig regel är att aldrig skada, manipulera eller för egen vinning skull påverka någon annan...
magiska krafter
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
magisk kraft
Man brukar säga att det finns tre olika sätt att hitta magisk kraft
magisk växt
Primärt redskap, Magisk rekvisita
Växter och örter som traditionellt har använts och används inom magi.
magi utan ritualer
Magi
Aktiv magi är en form av magi som ej kräver någon form av ritual, istället är viljan det viktigaste redskapet i utförandet. Man använder sig av extern energi som kan laddas upp genom t ex meditation.
magkänsla
Insikt, Psykiskt fenomen
En slags känsla av vetskap, icke baserad på medvetna slutsatser utan relaterad till den del av hjärnans minnen som vi inte har medveten tillgång till. Kanske en svagare form av klärvoajans.
magnum opus
Att genom att höja sin egna andliga nivå delta i arbetet att höja alltets andlighet.
magos
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
makro-pk
Psykokinesi
PK som kan uppfattas av blotta ögat. Dvs föremål som rör på sig.
mana
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
manasa
Indisk gudom
En ormgudinna, syster till Ananta, den orm som guden Vishnu sägs vila på mellan de kosmiska emantionerna.
manikeism
Utdöd religion skapad av profeten Mani
manikeismen
Utdöd religion skapad av profeten Mani
mannheim
Mytologisk plats
Människornas värld i den nordiska mytologin
manticoran
Ett lejon med manligt människohuvud och med tre rader tänder.
mantikoran
Ett lejon med manligt människohuvud och med tre rader tänder.
mariyamman
Indisk gudom
Det vanliga namnet på de sydindiska byarnas lokala gudinna.
martinus kosmologi
Lära
Martinus kosmologi är det samlande begreppet för den danske tänkaren Martinus Thomsens världsbild.
maskulin gud
Maskulin, Gudom
Gudar är gudomar med manlig form (såsom Frej, Poseidon m fl)
medial gåva
Att kunna se övernaturliga väsen som är osynliga för andra, men även att kunna se in i framtiden.
medialitet
Att kunna se övernaturliga väsen som är osynliga för andra, men även att kunna se in i framtiden.
medicinman
Person
En person som utövar helande.
medvandrare
Guide
Hjälpare är något så enkelt som det låter - varelser, entiteter som du kan be om hjälp, prata med och få visdom av. Vissa menar att de kan likställas med änglar eller goda andar...
medvetna drömmar
Dröm
Termen myntades av Frederik Van Eeden 1913 och kan beskrivas som drömmar då man är medveten om att man drömmer och kan manipulera drömmen.
megin
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
mentala förmågor
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
mentala planet
Plan
Mentalplanet är i mångas syn detsamma som kausalplanet, planet med orsak-verkan-syfte.
mentalkropp
Energikropp
Den del av energikroppen som existerar på mentalplanet.
mentalplanet
Plan
Mentalplanet är i mångas syn detsamma som kausalplanet, planet med orsak-verkan-syfte.
mental träning
Självhypnos
Mental träning handlar om att påverka sitt eget tänkande för att uppnå psykiska (och eventuellt parapsykiska) resultat.
metafysiker
Fysik
Oftast betyder metafysik läran om den egentliga verkligheten bortom sinnesförnimmelserna.
metempsykos
Teori, Inkarnation
Uppfattningen att vi alla är själar som återföds i nya kroppar om och om igen.
micro pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
micro-pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
midgård
Mytologisk plats
Borgen som byggdes i mitten för att skydda sig mot jättarna som hade sin värld angränsande till människornas, Mannheim
midgårdsormen
Mytologiskt djur, Orm
omringar oss alla och kommer upp och slåss när världen går under.
mikrokosmiskt kretslopp
Energicirkulation
Ett energikretslopp som taoisterna använder för att bland annat öka sin livskraft och hälsa, gåendes mellan bäckenet och hjässan.
mikro pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
mikro-pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
minakshi
Indisk gudom
En krigsgudinna som dyrkas i Medurai som Shivas gemål.
mindcontroll
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
mirakel
Paranormalt fenomen
Gynnsam övernaturlig händelse. Fantastisk händelse.
monoteistisk
Gudom
Den enda guden, könlös men alltför ofta beskriven som "fader".
monoteistiska gud
Gudom
Den enda guden, könlös men alltför ofta beskriven som "fader".
mukti
Nirvana är tillståndet bortom lidande - frihet från karma, falska föreställningar och återfödelse i samsara.
musikmagi
Magi
Användandet av musik för magiska syften.
muspelheim
Mytologisk plats
Eldvärlden i den nordiska mytologin.
muspelhem
Mytologisk plats
Eldvärlden i den nordiska mytologin.
muspelsheim
Mytologisk plats
Eldvärlden i den nordiska mytologin.
mångudinna
Gudinna
Gudinnor relaterade till månen
mångudinnor
Gudinna
Gudinnor relaterade till månen
mönster
Teori
Energi är rörelse. Med rörelse menas rörelse i förhållande till något annat. All materia består av energi. I materien har energin en viss form.
mönstren
Teori
Energi är rörelse. Med rörelse menas rörelse i förhållande till något annat. All materia består av energi. I materien har energin en viss form.
mörka gudinnan
Gudinna
Begrepp som används av vissa wiccaner och magiker. Syftar på gudinnor med kthoniska (relaterade till jorden och underjorden) aspekter.
mörka gudinnor
Gudinna
Begrepp som används av vissa wiccaner och magiker. Syftar på gudinnor med kthoniska (relaterade till jorden och underjorden) aspekter.