Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< E >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

edk
Andekontakt, Parapsykiskt fenomen
Kontakt med en avliden människa. Kontakten kan vara allt från en förnimmelse av närvaro, att man hör den avlidnes röst, att man känner att den avlidne rör vid en, till att man ser personen.
effektiv sinnesprojektion
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
efter dödenkontakt
Andekontakt, Parapsykiskt fenomen
Kontakt med en avliden människa. Kontakten kan vara allt från en förnimmelse av närvaro, att man hör den avlidnes röst, att man känner att den avlidne rör vid en, till att man ser personen.
egregor
Grupp
En grupp människor som möts i liv efter liv, möjligen även planerar inkarnationer ihop.
eld
Element, Primärt redskap
Förändringens element
elden
Element, Primärt redskap
Förändringens element
eldmagi
Element, Primärt redskap
Förändringens element
elektroniskt röstfenomen
Transkommunikation
Oförklarliga röster - som inte har hörts under själva inspelningen - kommer med på inspelningsband och i radioapparater, bilder i TV-apparater och texter och bilder i datorer.
elementalkropp
Energikropp
Det eteriska energifältet är det skiktet i auran som ligger närmast den fysiska kroppen.
elementalkroppen
Energikropp
Det eteriska energifältet är det skiktet i auran som ligger närmast den fysiska kroppen.
elementets eld.
Element, Primärt redskap
Förändringens element
empatiskildring av jonas liljegren
Telempati
Övade upp förmågan att resonera med andra inom synhåll genom att lägga märke till skillnaden mellan att fokusera på personen och flytta fokus bort från personen.
energierna
Teori
Energi är rörelse. Med rörelse menas rörelse i förhållande till något annat. All materia består av energi. I materien har energin en viss form.
energiformer
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
energiformerna
Teori
Energi är rörelse. Med rörelse menas rörelse i förhållande till något annat. All materia består av energi. I materien har energin en viss form.
energikropp
Kropp
Auran består av sju olika skikt - Fysisk, eter(energi), mental(andlig), astral, kausal, essential och monadisk
energimönster
Teori
Energi är rörelse. Med rörelse menas rörelse i förhållande till något annat. All materia består av energi. I materien har energin en viss form.
energimönstrena
Teori
Energi är rörelse. Med rörelse menas rörelse i förhållande till något annat. All materia består av energi. I materien har energin en viss form.
energinät
Jordstrålning i globalt rutnät, Gitternät
Currynätets egenskaper
energitillförsel
Alternativterapi, DMILS, Magi
Helande - healing - innebär att förbättra någons hälsa på andligt sätt, såsom handpåläggning, fjärrhealing mm.
energi vampyr
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
energivampyr
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
energi vampyren
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
energivampyren
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
energi vampyrer
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
energivampyrer
Vampyr
En psi-vampyr är en individ som av någon anledning känner behov och har förmågan att medvetet ta esoterisk energi från andra, t ex under astralprojektioner eller med eteriska manifestationer.
en farkost från ett annat solsystem
ALF
Extra Terrestial Intelligens = utomjordisk intelligens.
enhörningen
Naturväsen, Mytologiskt djur
Enhörning är en mytologisk varelse som ofta framställs som symbol för renhet och ljus, med horn som kan användas som både vapen och för helande syften.
en magisk världsbild
erf
Transkommunikation
Oförklarliga röster - som inte har hörts under själva inspelningen - kommer med på inspelningsband och i radioapparater, bilder i TV-apparater och texter och bilder i datorer.
esoterisk anatomi
Magi, Lära
Läran om hur man omvandlar någonting oädelt till någonting ädelt, eg. konsten att göra guld - ur arabiskans al-kîmijâ "sysselsättning med det svarta preparatet"
esoterisk energi
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
e.s.p.
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
esp i dröm
Dröm, Psi under ASC, ESP
Förutsägelser, sanndrömmar, på annat sätt ickefysiskt uppfattad information som framträder i drömmar.
esp i drömmar
Dröm, Psi under ASC, ESP
Förutsägelser, sanndrömmar, på annat sätt ickefysiskt uppfattad information som framträder i drömmar.
esp under drogpåverkan
The use of drugs to enhance psi performance has also produced inconclusive, and sometimes contradictory results.
esp under hypnos
Kopplingen hypnos och ESP
esp under meditation
eteriskt
Plan
Livsenergi, Ki, Prana, Chi... En benämning på aktiviteten i eterplanet
eterkroppen
Energikropp
Det eteriska energifältet är det skiktet i auran som ligger närmast den fysiska kroppen.
eterplan
Plan
Livsenergi, Ki, Prana, Chi... En benämning på aktiviteten i eterplanet
evocation
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
evokation
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
evokera
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
exempel på esp
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
existensplan
Plats
Verkligheten kan uppledas i flera existensplan, såsom fysiskt plan, eterplan, astralplan, mentalplan och andeplan.
exp : plajaderna
Att uppleva andra dimensioner , dimensioner utanför tid och rum
extrasensorisk perception
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
extra sensory perception
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
extrasensory perception
Psi
ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.
extra terrestial intelligens
ALF
Extra Terrestial Intelligens = utomjordisk intelligens.