Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< K >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

kabbala
Lära, Mysticism
En gammal judisk mysticism med rötter i forn-egypten och med starka influenser från kristendomen.
kabbalism
Lära, Mysticism
En gammal judisk mysticism med rötter i forn-egypten och med starka influenser från kristendomen.
kabbalismen
Lära, Mysticism
En gammal judisk mysticism med rötter i forn-egypten och med starka influenser från kristendomen.
kabbalistisk
Lära, Mysticism
En gammal judisk mysticism med rötter i forn-egypten och med starka influenser från kristendomen.
kaldéiska katoliker
Riktning inom kristendomen med en kristologisk åskådning som uppstod i början av 400-talet.
kalevala
Bok
Kalevala är ett märkligt värk som skildrar livet på den finska landsbygden i tider då befolkningen inte bara hade vädrets makter och missväxt att kämpa emot utan även trolldom och vidskepelse.
kali
Gudinna, Indisk gudom
Skapande och destruktiv hinduisk gudinna. Förintar de onda och återställer balansen. De avhuggna armarna och huvudena kommer av de onda som Hon dräpt.
kanalisera
Andekontakt, Automatism
Att kanalisera är att låta någon entitet/ande/intelligens ta över hela eller delar av kroppen för att framföra något budskap.
kanalisering av guide
Andekontakt
När man agerar verktyg för sin andeguide för att förmedla budskap till vår fysiska värld. Förmodligen riktat till sig själv.
kategori spådom
Intresse för olika sätt att vinna kunskap. Dvs det som kallas "divination" på engelska. Det här inkluderar Tarot, astrologi, slagruta, pendel, kanalisering, automatiskrift, osv.
kausalkropp
Energikropp
Den del av energikroppen som existerar på mentalplanet.
kausalmagi
Magi
Att genom speciell mental fokusering på ett mål få något att inträffa eller ett tillfälle att uppstå.
kausalplan
Plan
kelipa
Lära, Graphical Abstract Information Structure
Skalen och energin utanför respektive sefira
kelipotisk
Lära, Graphical Abstract Information Structure
Skalen och energin utanför respektive sefira
keltisk kristendom
Kristendom
Präglas av klosterväsende, närhet till naturen, innerlighet och kontemplation, samt en helhetssyn på tillvaron.
keltisk mytologi
Mytologi
Att försöka genom kunskap och meditation få insikt i den keltiska mystiken.
kentaur
Mytologiskt djur
En man med hästbakkropp sammansatt så att hela gestalten har sex lemmar: hästens fyra ben och människodelens två armar.
kerub
Ängel
Liten ängel i form utav ett knubbigt litet barn.
kerubim
Ängel
Liten ängel i form utav ett knubbigt litet barn.
ki
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
kidnappad av ufo
Närkontakt av fjärde graden, Affliktion
Att bli kidnappad av främmande varelser. Innebär ofta att den kidnappade blir tagen till ett rymdskepp och där utsätts för fysiska undersökningar m.m.
kindered spirits
Någon du har levt med i flera liv. Vissa anser att det är flera, andra anser att det är en person/ själ.
kinesisk astrologi
Astrologi
Ming Shu är kinesisk astrologi. Den består av 12 tecken, ett för varje år.
kinesiskt horoskop
Astrologi
Ming Shu är kinesisk astrologi. Den består av 12 tecken, ett för varje år.
kiromanti
Spådomsmetod
Kiromanti, (av grekiska cheir: hand, och manteia: spådom), konsten att spå i händer via linjer, berg och former på hand och fingrar.
kitty candlestick
Ljusfenomen, Dödsväsen
De liknar en ljuslåga eller en flamma och har ofta setts i sumpmarker eller ovanpå nya gravar på nätterna.
kjalar
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
klardröm
Dröm
Termen myntades av Frederik Van Eeden 1913 och kan beskrivas som drömmar då man är medveten om att man drömmer och kan manipulera drömmen.
klarsynt
ESP
Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda eller befinner sig på helt annan plats.
klervojans
ESP
Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda eller befinner sig på helt annan plats.
klervojant
ESP
Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda eller befinner sig på helt annan plats.
kliffot
Lära, Graphical Abstract Information Structure
Skalen och energin utanför respektive sefira
kliffotisk
Lära, Graphical Abstract Information Structure
Skalen och energin utanför respektive sefira
kläraudiens
Klärvoajans
Förmågan att kunna höra andar m.m.
klärfoajans
ESP
Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda eller befinner sig på helt annan plats.
klärfoajens
ESP
Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda eller befinner sig på helt annan plats.
klärvoajant
ESP
Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda eller befinner sig på helt annan plats.
klärvoajanta drömmar
Dröm, Psi under ASC, ESP
Förutsägelser, sanndrömmar, på annat sätt ickefysiskt uppfattad information som framträder i drömmar.
knack-ande
Makro-PK, Spontan PK
RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress.
koda
Person, Liv
De sägs finnas här för att hjälpa Jorden och Jordens människor att hitta rätt igen.
kollektiv kunskap
Akashakrönikan sägs lagra allt som någonsin hänt och även allt som kommer att hända.
komplementärmedicin
Terapi, Sjukdomsbehandling
Terapiform som inte, eller bara delvis, är allmänt accepterad eller kan ge medicinsk/psykologisk legitimation.
konspirationsteori
Konspiration, UFO-teori
Idén att myndigheter undanhåller information om UFO:s existens.
konspirationsteorier
Konspiration, UFO-teori
Idén att myndigheter undanhåller information om UFO:s existens.
kontakt med andevärlden
Ljusarbetare, Ickefysisk livsform, Ande för skydd och hjälp
Andlig (icke jordisk) vägledare.
kontakt med andevärlden
Astralväsen, Ljusväsen, Ljusarbetare, Bevingat väsen
Himmelska mytiska andeväsen, som säga vara Guds budbärare och godhetens sändebud. Kontrapart till demoner.
kontakt med utomjordingar
Lokaliserad händelse
Rapporter om kontakt med vänliga utomjordingar, som i flera fall gett budskap till mänskligheten, och berättelser om resor i rymdfarkoster.
korrelation
Parapsykiskt fenomen
Psi inbegriper vanligen ESP och PK.
korsbefruktningar
ALF, Liv
Varelse som är en korsning mellan en människa och en främmande varelse (som många tror är av utomjordiskt ursprung).
korsning mellan människa och utomjording
ALF, Liv
Varelse som är en korsning mellan en människa och en främmande varelse (som många tror är av utomjordiskt ursprung).
kosmiska barn
Person, Liv
De sägs finnas här för att hjälpa Jorden och Jordens människor att hitta rätt igen.
kosmisk kraft
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
kraftdjur
Djur, Ickefysisk livsform
Kraftdjur eller totemdjur har sitt ursprung i shamanistiska religioner. Guidar och vägleder.
kraftplats
Plats
En kraftplats är en plats som avger starka energier - goda eller onda.
kraftplatsens betydelse för upplevelsen av spökets form
Teori
Denna jordstrålning påverkar även medvetandet och hjärnan och gör personen mera suggestiv.
kraftplatser
Plats
En kraftplats är en plats som avger starka energier - goda eller onda.
kristallhealing
Helande
Att hela med kristaller
kristallnät
Jordstrålning i globalt rutnät, Gitternät
Currynätets egenskaper
kristallterapi
Helande
Att hela med kristaller
kristendomen
Abrahamitisk religion
Omkring år 30 efter vår tidräknings början grundades kristendomen på grund av rykten att en viss Jesus, som nyss hade blivit korsfäst och begravd, hade uppstått från de döda.
kristus
Helare, Kanal, Magiker
Jesus från Nasaret: Grundaren av kristendomen, som anser Honom vara själva Gud i kött, dvs. Guds enfödde son
kroppsbyte
Förmåga att kunna byta kroppslig gestalt. Från människa till fågel, varg, björn osv. Det är inte fråga om reinkarnation eftersom djuret sedan kan återgå till sin tidigare människoform.
kundalinikraften
Esoterisk energi
Kundalini är ett namn på den eteriskt kosmiska energi som sägs genomsyra hela universum - det tantras kallar ormkraft, personifierad av gudinnan Kundalini
kvaser
As, Nordisk gudom
Gudom som skapades av asarna och vanernas spott vid en fredsfördrag, dräptes sedan av två dvärgar som skapade skaldemjödet av hans blod.
känna av spöken
Att på något sätt förnimma spökens närvaro.
kärleksmagi
Magi
Magi som handlar om kärlek