Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< T >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

tall gray beeing
ALF
Varelser som är 1-1,5 meter långa. Humanoid form. Mycket stora huvuden och smala lemmar. Hudfärgen är oftast gråaktig.
tanke förflyttning
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tankeförflyttning
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tankekraft
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tankekrafter
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
tantra
Yoga, Sexmagi, Lära
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
tantrasex
Yoga, Sexmagi, Lära
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
tantrism
Yoga, Sexmagi, Lära
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
teck
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
tel'aran'rhiod
Ut ur kroppen-upplevelse
Tel'aran'rhiod - Drömvärlden i Robert Jordans fantasy-böcker - bär mycket likheter med verklighetens drömmande (klardrömmar) och OOBE.
telekenesi
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekeni
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinese
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinesi
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinesis
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekini
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinisi
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telempat
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
telempati
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
telempatisk förmåga
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
teleport
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
teleportera
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
teleportering
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
the big chill
Modell för universums framtid
Tätheten hos den mörka energin är någorlunda konstant, och det ger en allt snabbare utvidgning. Universum kommer se ut att tömmas på galaxer, eftersom de kommer utanför den rymd vi kan observera.
the big crunch
Modell för universums framtid
Omvänd Big Bang teori, i stället för att hävda att universum expanderar, hävda att det imploderar.
the big rip
Modell för universums framtid
En slags "omvänd" Big Bang teori där galaxerna försvinner först, sedan solsystem, sedan stjärnorna och planeterna.
the blonds
ALF
Sägs vara en speciell grupp utomjordingar med mycket ljust hår. De är ofta ovanligt långa och sägs samarbeta med De små grå.
the nordics
ALF
Sägs vara en speciell grupp utomjordingar med mycket ljust hår. De är ofta ovanligt långa och sägs samarbeta med De små grå.
the survival hypothesis
Två frågor har dominerat parapsykologin ända sedan SPR i England bildades. Den andra är 'överlever människans medvetande den kroppsliga döden?'.
tidigare liv
Somliga påstår att de har minnen sedan ett tidigare liv. Vissa ger så klara beskrivningar över saker som de omöjligt kan känna till.
tidsresa
Att resa från en punkt i tiden till en annan.
tillit till universum
En fras som används ofta av andliga lärda. Det betyder i korthet: "Att det man tror att man får, det får man!"
tk
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tk
Kommunikation
Fenomen som tyder på kontakt med intelligenta väsen i någon annan dimension
tolka drömmar
Veta hur man ska tyda sina drömmar och vad dom betyder, kunna tolka symboliken och relatera dem till det som händer i det vakna tillståndet
tomte
Naturväsen
En liten figur från svensk folktro som sedan utvecklades till Jultomten. Ordet är en kort version av tomtgubbe ("gubben på tomten")
tor
Gud, As
Åskans gud inom asatron - torsdagen är helgad åt Tor
totemdjur
Djur, Ickefysisk livsform
Kraftdjur eller totemdjur har sitt ursprung i shamanistiska religioner. Guidar och vägleder.
transkommunikation
Kommunikation
Fenomen som tyder på kontakt med intelligenta väsen i någon annan dimension
transkommunikation: instrumentell
Transkommunikation
Oförklarliga röster - som inte har hörts under själva inspelningen - kommer med på inspelningsband och i radioapparater, bilder i TV-apparater och texter och bilder i datorer.
transtal
Andekontakt, Automatism
Att kanalisera är att låta någon entitet/ande/intelligens ta över hela eller delar av kroppen för att framföra något budskap.
trefaldiga lagen
Kosmisk lag
En grundläggande lag inom häxkonst (Wicca). Det du gör kommer trefalt tillbaka. Detta gäller gott så väl som ont.
tride
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
tro
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
trolldom
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
trolldomsört
Primärt redskap, Magisk rekvisita
Växter och örter som traditionellt har använts och används inom magi.
trädens magi
Naturmagi
Trädens magiska egenskaper.
trädknackare
Naturväsen
Naturväsen.
trädmagi
Naturmagi
Trädens magiska egenskaper.
tud
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
tund
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
tunguski-kroppen
Explosionen uppvisar i alla sina detaljer de för en kärnvapenexplosion typiska tecken.
tvillingsjäl
Någon du har levt med i flera liv. Vissa anser att det är flera, andra anser att det är en person/ själ.
tyda drömmar
Veta hur man ska tyda sina drömmar och vad dom betyder, kunna tolka symboliken och relatera dem till det som händer i det vakna tillståndet
tzim tzum
Lära, Teori
Tron på att gud frivilligt drog sig undan från en del av alltet för att skapa en fysisk värld.