Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< V >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

vaishnava
Lära
En inriktning inom hinduismen
vakendrömmar
Dröm
Termen myntades av Frederik Van Eeden 1913 och kan beskrivas som drömmar då man är medveten om att man drömmer och kan manipulera drömmen.
vakr
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
valfodr
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
vampyr
Livsform
Blodsugande gengångare - de först beskrivna är de grekiska "lamiae"
vanadis
Gudinna, Van
Freja ansågs vara kärleks- och fruktbarhetsgudinna, men även krigets och kampens gudinna.
varsel
Ickefysisk livsform
Någon som levt på jorden i en fysisk kropp och efter sin död stannat kvar istället för att fortsätta in i dödsriket eller reinkarneras. Vanligtvis kallar vi dem för spöken.
varsel
Prekognition
Varsel är en form av prekognition, ofta varning om olycka e. dyl, t.ex. genom en dröm.
vattennymf
Naturväsen
Kvinnligt naturväsen som håller till i sjöar.
vavud
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
veiledere
Guide
Hjälpare är något så enkelt som det låter - varelser, entiteter som du kan be om hjälp, prata med och få visdom av. Vissa menar att de kan likställas med änglar eller goda andar...
vidur
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
vighneshvara
Indisk gudom
Guden med elefanthuvud, avkomma till Shivas hustru Parvati.
viljedröm
Att aktivt bestämma och planera sina drömmar.
vilsna själar
Ickefysisk livsform
Någon som levt på jorden i en fysisk kropp och efter sin död stannat kvar istället för att fortsätta in i dödsriket eller reinkarneras. Vanligtvis kallar vi dem för spöken.
vindsspöke
Ickefysisk livsform
Någon som levt på jorden i en fysisk kropp och efter sin död stannat kvar istället för att fortsätta in i dödsriket eller reinkarneras. Vanligtvis kallar vi dem för spöken.
vingner
Gud, As
Åskans gud inom asatron - torsdagen är helgad åt Tor
vishnu
Indisk gudom
En medlem av trimurti, den hinduiska gudatriaden Brahma, Vishnu och Shiva. Är en av dom främsta hinduiska gudarna.
vitmagiker
Lära, Magi
Den vita magin är den osjälviska magin. Den som hela tiden arbetar för andras bästa utan att man dra några egna fördelar.
vodoun
Religion
Religion med huvudsäte på Haiti. Har sitt ursprung i Afrika, och som blandades med katolicism och indiansk religion i och med slavhandeln.
voodoo
Magi, Religion
Ett samlingsnamn på de "hemmavarianter" av VOUDUN som praktiseras i södra nordamerika. De har fått sin inspiration av Hollywoods filmer, och är därför dåligt ansedda av VOUDUN-utövare.
vril
Folket Vril-Ya, var skapta med en mystisk och enorm kraft som gjorde dem oberoende av alla slags maskiner och andra av civilisationens påfund.
vålnad
Ickefysisk livsform
Någon som levt på jorden i en fysisk kropp och efter sin död stannat kvar istället för att fortsätta in i dödsriket eller reinkarneras. Vanligtvis kallar vi dem för spöken.
väderfölner
Mytologiskt djur
Hök som satt i världsträdet Yggdrasils topp. "Den vindfalne" -dvs "den som av luftens påverkan har mist sin färg".
världsskapelsen enligt nordisk mytologi
Händelse, Världsskapelsen
Oden, Vile och Ve skapade världen av Ymers döda kropp.
vättar
Fysisk livsform
Detta är en beskrivning av vad alverna är i folksagorna.
växternas magi
Primärt redskap, Magisk rekvisita
Växter och örter som traditionellt har använts och används inom magi.
växtmagi
Naturmagi
De magiska krafterna som gräset, hartserna och de olika växter har, som inte passar in på träd, buske, ört, blomma eller krydda.